Onlar Sendikalı

Sendika, çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek için kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütlerdir”, diye tanımlansa da.

Sendikalar siyasi partilerin uzantılarıdır ve bağlı oldukları siyasi görüşe göre beyanat verirler, görüş, fikir, düşünceleri o taraftadır, bir yerde siyasi partinin kollarından birini oluşturur. Temsil ettikleri iş koluna kendi siyasi görüşündeki insanları yerleştirirler.

Ağırlıkta sol görüşlü olurlar, yöneticileri koyu giyen, bıyıklı ciddi adamlardır, bıyıkları aşağı doğru, ağızlarına girecek şeklide olur, ellerinin desteği ile ağızlarına sokup dişleriyle uçlarını keserler, yeni nesillerde top sakal bırakmakta moda olmuştur. Toplu yürüyüşlerde sol kollarını yumruk şeklinde havaya kaldırırlar.

Genellikle AKP'yi hiç sevmezler, parti ağzıyla kuş tutsa nafiledir.

Bolu SES (Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası), iki yıl önce bir hasta yakını tarafından Gaziantep ilinde bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın yıl dönümü 17 Nisan'da, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddeti ve sektörün sorunlarını, AKP'yi eleştirir basın açıklamasıyla dile getirmişler. (Onlar sendikalı)

“Sağlık Çalışanlarına yönelik şiddetin nedenleri çok yönlü olmakla birlikte; çalışanları, hasta ve hasta yakınlarıyla karşı karşıya getiren akıl dışı bir sağlık sistemi var.” demişler, (Onlar sendikalı)

Öyle ya hastanın ne hakkı var doktorla birebir görüşmeye! Amerikan konsolosluğuna vize almaya giden Türk'ün, 3 adet kurşungeçirmez cam panelin arkasında oturan kendini beğenmiş görevliyle telefonla konuştuğu gibi olmalı.

Bakanlığın, şiddete uğrayan sağlık çalışanının 113” numaralı telefona doğrudan da bildirim yapılabilmesini sağlayan beyaz kod uygulamasını beğenmemişler, dayak atanlar evvelsi gün ellerini kollarını sallayarak geziyormuş. Müebbetle yargılanması mı gerekiyordu? (Onlar sendikalı)

Başka neymiş sorunlar?

Kamu hastanelerinde sürekli yer değiştiriliyorlarmış, özel hastanelerde ise nispeten rahat ama ondada para alamama riski varmış, Performans uygulaması ile daha çok kazanılıyormuş ama daha çok da çalışmak gerekiyormuş… (Onlar sendikalı)

Bizde özel sektörde kendi işimizi yapacağız diye Pazar bile demeden çalışıyoruz, kapitalist dünyanın konjektürü bu şekilde hocam.

Sanırım özel muayenehaneler tekrar açılsa, hastaneler birliği olmasa, hastanelerde sağlık personeli daha az çalışsa sorun olmayacak.

Önceki Sonraki