Günümüzde Dünyamızın yaşadığı sıkıntıların ana nedeni aşırı derecede eşitsiz gelir dağılımına neden olan kapitalizmin en vahşi dönemini yaşıyor olmasıdır.

En basit şekliyle kapitalizm büyük oranda kâr elde etmek amacıyla üretime, mal ve hizmetlerin değişimine yönelik, özel mülkiyete ve sermaye kullanımına dayanan bir sistem…

Karl Marks’a göre sömürü olmadan sermaye birikmez, yanı bir yerde biriken sermayenin kaynağı emeği artı değer üretmeye zorlayıp ona el konulmasıdır.

Terör, savaşlar ve sömürgeciliğin neden olduğu açlık ve yokluk yüzünden milyonlarca insan yaşam mücadelesi verirken dünya üzerinde 7 kişinin serveti diğerlerinin toplamından fazla, bu yedi kişinin ilk 4 ünün toplamı diğer 3 ünden fazla, ilk sıradakinin ise hepsinden fazla olması bu işte bir anormallik olduğunu göstermiyor mu?

Kendim de üyesi olduğum, Kuruluş felsefesini Hızla gelip geçen zaman karşısında muhakkak ziyan/zarar/kayıp içinde olan insanlığa iman edip Salih amel işlemeyi, bir birine hakkı ve sabrı tavsiye eden “Asr” suresinden alan,

İş insanları uzantısına dışarıdan bakıldığında kapitalist olması muhtemel Asrın İş insanları (Asriad) derneği geçen ay olağan 3. Genel kurulunu “KIST” çağrısı yaparak gerçekleştirdi.

“Kıst” kelimesi sözlükte; hisse, ölçü, insaflı olma, adalet, adaletli pay gibi anlamlarında kullanıldığı gibi herkese hakkını ve payını âdil bir şekilde vermek demektir.

Rahman süresi 9. Ayette mealen “Sosyal adaleti, sosyal güvenliği temin edip, refah payını artırarak, toplumdaki dengeyi ayakta tutun. Ölçüyü noksanlaştırmayın, tartıyı eksiltmeyin, haklarına tecavüz ederek insanları mağdur etmeyin.” İlahi mesajına ilaveten, Gönül dünyamızın zenginliği olan Yunus Emre’nin “Paylaştığın senindir biriktirdiği değil” olsun, “bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz” atasözümüz olsun…

Sermayelerin bile yarıştığı, büyüğün küçüğü ya yuttuğu ya da bitirdiği, sermayenin güç, gücün doyumsuzluk demek olduğu bir zamanda is adamları topluluğunun biriktirmekten değil adil eşit bir şekilde Emeğin, sermayenin, aklın, teşebbüs gücünün ve tabiatın hakkının verilmesini en temel ilke alarak çağrı yapması kendimizden başlayarak tüm dünyanın kurtuluşuna tek çözümdür.

Aksi takdirde başından bomba eksik olmayan, açlık ve yokluktan kırılan, yüzyıllardır emperyalistler tarafından sömürülen mazlum halklar zevki sefa içinde yaşayanların bu düzenine rıza göstermesi beklenemez. Mülteci, sığınmacı akınlarının ardı kesilemez, açgözlülerin korunaklı ikametleri bir yerden sonra fayda vermez ve dünya her birimiz için yaşanacak yer olmaktan çıkar…

Aranızda “kıstı” ikame edin ayet meali ile başlayıp cevabını herkesin bilip de söylemeye cesaret edemediği “sizi hak yolundan alıkoyan nedir” ayet mealini sorarak biten 7 dakikalık Kıst çağrısını bıraktığım linkten mutlaka izlemenizi önerir saygılar sunarım…

https://www.youtube.com/watch?v=-g1O9LvRgZU