Bun-dan baş-ka o-yun yok!
Tekerlemeler, bilmeceler, masallar,
Çocukluğumuzdan beri bizi böyle uyuturlar.
—Komşu, komşu! Huuu!
—Oğlun geldi mi?
- Geldi.
— Ne getirdi?
— İncik boncuk.
— Kime kime?
— Sana bana.
— Daha kime?
— Kara kediye.
— Kara kedi nerde?
— Ağaca çıktı.
— Ağaç nerde?
— Balta kesti.
— Balta nerde?
— Suya düştü.
— Su nerde?
— İnek içti.
— İnek nerde?
— Dağa kaçtı.
— Dağ nerde?
— Yandı bitti
Kül oldu...
31 Mayıs 2013 de yapılan kongrede böyleydi…01 Kasım 2013 de de böyle.
Yani; dün de böyleydi, bugün de,
Bolusporlular olarak bu anlayış ile devam edersek ertesi günde...
Her kongrede aynı tekerleme,
Hani nerede plan, proje, tesisleşme, hani nerede; hedef gösterme?
Yapılan şey ne?
Ölümü gösterip sıtmaya razı etme.
O zaman
Bir daha kongreye kadar devam ederiz şekerlemeye…
Şekerleme bitince bir tekerleme daha söyleriz
Oooo.....
İğne battı,
Canımı yaktı,
Tombul kuş Arabaya koş.
Arabanın tekeri,
İstanbul'un şekeri.
Hop Hop altın top,
Bo-lu da
Bun-dan baş-ka o-yun yok.deroynamaya….
Yanlış söyledim; oylamaya gene geliriz.
Yeni oluşan yönetim kurulumuza başarılar diliyorum.
01.11.2013
&n