Be mübarek nerdesen…
Sadece Kerkük'mü kan ağlayan,
Ya Çin zulmü altında inim inim inleyen Doğu Türkistan…
Öbür yanda
Toprakları işgal edilmiş Azerbaycan…
Türk; zulüm görüyor, katliamlara uğruyor, topraklarından sürülüyor.
Yakın zamanda Suriye'de Mısır'da yaşananlara kayıtsız kalamayanlar,
Dünyaya meydan okuyanlar,
Gözyaşlarını tutamayanlar,
Müslüman Türk'ler zulme uğrarken neden sessiz kalıyorlar.
Kerkük'te Türkmenlerin yaşadığı çileyi görmezden geliyorlar.
Türkmenlerin de
Allah'ları Gazze'dekilerle, Mısır'dakilerle, Suriye'dekilerle aynı…
“La ilahe İllallah” diyorlar aynı Allah'a,
“…Muhammeden Resulullah.” diyorlar, aynı peygambere iman ediyorlar.
Onlarda diğerleri gibi aynı Kıbleye durup, aynı kitabı okuyorlar,
Ve Onlar
Mısır ve Suriye için verilen vaazları, hutbelerde okunan duaları, caddelere açılan stantları arıyorlar,
Ama her nedense, her nedense…
Yanlarında kimseleri bulamıyorlar.
Musul'da, Kerkük'te yaşayan Müslüman Türkler zulüm görüyor. Suriyeli, Mısırlı Arap, Müslümanlar gibi kanları dökülüyor.
Üzerinde Barcelona forması giymiş Suriyeli El Hamza ağlıyor…
Ama
Üzerine Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un formasını giymiş Kerküklü Türk çocuğu Hamza da ağlıyor.
Kan denizinin ortasında kalmış, Mısırlı çocuk Fatma'nın yüzünde hüzün var,
Musullu Fatma da ise şaşkınlık…
“Şarkta bir Müslümanın ayağına diken batsa, Garptaki bunu yüreğinde hissetmiyorsa gerçek iman etmiş sayılmaz.”
Demişse Peygamberimiz, bu nasıl Müslümanlık?
Haçlı ordularına yıllarca karşı koyanlar,
Kâbe'nin Kayyımlığı vazifesini 1400 yıl boyunca taşıyan ve Peygamber Efendimize (s.a.v.) Kabe'nin kapılarını açanlar,
Hz. Osman'a üzerine Kayı Boyunun damgasını vurduğu kılıcı hediye edenler
Ve bu kılıcı
12 İmam ve Altın Silsile yoluyla Şeyh Edebali'ye, ondan da yine Kayı Boyu'nun hükmettiği Osmanlı Devletine ve devletin kurucusu Osman Bey'e ismini nakşedenler,
Türkler değil mi?
Çağ kapatıp, çağ açanlar,
İlim de teknik te Fen de Avrupa ya örnek olanlar,
İslamiyet'i ta Viyana önlerine taşıyan, bayraktarlığını yapanlar,
Müslüman Türk değil mi?
Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e övgülerini sunan mevlid'i yazıp, bizlere dinletirken ağlatan Süleyman Çelebi
Müslüman Türk değil mi?
Günümüzde bizlere Türk Bayrağı altında hür ve bağımsız olarak yaşamamızı sağlayanlar,
Minarelerden ezan sesini duyuranlar,
Müslüman Türk değil mi?
O zaman
Türk ve Müslüman olduğumuzu söylemekten niye korkar hale geliyoruz ki,
Müslüman Arap'a gösterdiğimiz ilgiyi, Müslüman Türk'ten niye esirgiyoruz ki,
Niye Müslüman Türkleri sahipsiz ve çaresiz bırakıyoruz ki?
Mısırda sen, Suriye'de sen, Gazze de sen,
Nerede çile çeken Arap Müslüman dindaş var; orada sen!
Men de Musul'da, Kerkük'te, Telafer'de ölürem
Yurdumdan sürülürem, itilirem, kakılırem,ezilirem
Görmüymisen, işitmiymisen!
Sen
Müminler kardeştir.”ayetine inanirsen
Men de insanım ve de Müslüman'ım
Be mübarek, be mübarek nerdesen?