Kent Konseyine giderken, İzzet Baysal Caddesinde Mansur Şen Başkan ile karşılaştık.

Tam Kadı Camiinin önüne gelmiştik ki, öğle ezanları okunmaya başladı.

Da

Allah’ım ne okuma.

Öylesine yüksek bir ses vardı ki, sormayın.

Dedim ki, ‘Bu konu ile ilgili bir yazı yazsam’

‘Nazik bir konu’’ dedi, Mansur Başkan.

***

‘Minareler süngü, kubbeler miğfer,

Camiler kışlamız, müminler asker’

Bu Ziya Gökalp’ten, bir de Mehmet Akif Ersoy’dan okuyayım mı?’ dedim.

‘Oku’ dedi.

‘Bu ezanlar ki şahâdetleri dinin temeli

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli’

‘Başkan, ezan konusunda, art niyetli olmadığımı, okuyucularıma anlatmak için böyle bir giriş yapsam olur mu?’

‘İyi’ dedi ‘Girişi böyle yap’

***

Girişi yaptık, şimdi konumuza gelelim.

Efendim…

Belediye civarında, birbirine yakın pek çok camimiz var; Yıldırım Bayezıd Camii, Saraçhane Camii, İmaret Camii, Kadı Camii

Aralarındaki mesafe ise, 75, bilemedin 100 metre.

Bu camilere pek yakın olan, Aslahaddin, Somuncu ve Ağda Camilerini saymıyorum daha…

Hepsi de ata yadigârı; düşünenlerden, yaptıranlardan, Allah razı olsun.

***

Ve

Camilerimizden günde 5 vakit okunan ezanlar ki…

Anlayanlar için, İslâm’ın giriş kapısı olan kelime-i şahadetlerdeki hakikatleri ilan eder, herkesi bilgilendirir.

Ezanlar ki; imandan sonra en önemli vazife olan amele ve ibadete davettir.

Ve

Ezanlar ki; canlı bir bildirici, ruhları ürperten Tanrısal bir davetçi

Ve de

Nurani bir sanat ziyafetidir.

***

İşte, birbirine çok yakın olan camilerden duyurulan bu nurani sanat ziyafetinden, insanlar mahrum kalıyor.

Sesler birbirine karışıyor, hiçbir şey anlaşılmıyor.

Gerek birbirine yakın camilerden, gerekse diğer camilerden okunan ezanlar ve desibel konusunda, Diyanet İşleri Başkanlığının hassasiyetini biliyoruz.

Genelgesini de…

Ama

Bu genelgeye rağmen, çok yüksek sesle okunan ezan seslerini de…

***

Sayın Ali Rıza Tahiroğlu Müftümüz;

Abdurrahim Karakoç;

‘Yağsın ezanlardan nur demet demet

Minâreler kalem, gökyüzü senet’ diyor bir şiirinde.

Müminleri; minarelerden, gökyüzüne yayılan nurani sanatsal ziyafetten mahrum ettirmeyiniz efendim.

Lütfen…

01.12.2021

Muharrem Demirel