Sosyal Medyayı dolaşıyorum, nerden piyasaya sürüldüğü belli olmayan
Ama
Sapla samanı karıştıran pek çok virüs çıkıyor karşımıza.
Mesela
‘Corona şunu gösterdi ki, 150 bin imam bir tane doktor etmiyor.’
Da
Ne alaka?
İşte bunlar da virüs.
*
Bu virüsler ülkemizi yönetenlere mesaj vereceğim derken, fırsatı ganimet bilip dinimizi aşağılıyor.
Gerçek dindarları yaralıyor
Ki
Hoş değil.
Tamam
Yanmaz kefen satışı yapan, deve sidiğinden şifa uman, oy karşılığında cennet satan şaklabanlar var.
Ama
Bu virüslerde din tüccarlarına hizmet ediyor gibi geldi bana.
*
‘İslamın şartı 5, ancak Kâbe kapatıldı 4 e düştü.
Camiler kapatıldı, 3 e düştü.
Virüs biraz daha zorlar ise İslam’ın şartı ortadan kalkacak’
Paylaşıma bak paylaşıma!
Alay var, inançlarımıza saldırı var.
Bunlar deve sidiğinden şifa umanlar, cennet satanlar, yanmaz kefen satışı yapanlar kadar zararlılar.
*
‘Evde kalın’
Mesajı anladık,
Kendimizi ve çevremizi korumak için kalırız.
Ama
Sosyal medyadan bulaşan ve beyinlerimize sinsice yerleştirilmeye
Ve
İLMİN ta kendisi olan İSLAM ı; ilim karşıtı gibi göstermeye çalışan virüslere karşı ne yapacağız?
*.
Din üzerinden siyaset ve ticaret yapanların,
‘AKLİ’ ve ‘NAKLİ’ ilimlerin terazisini ayarlayamayanların,
İslam’ın emirlerini kendilerine göre yorumlayanların
Ve
Her şeyi din üzerinden halletmeye kalkanların karşısında olalım.
Buna bir sözümüz yok, olmazda…
Lakin
İslam Dinini ve dindarları aşağılamaya kalkan bu tehlikeli virüslere karşı da tedbirli olalım.
Lütfen!