Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenler lokali ile ilgili bir yazımız da, ‘Onlar sizi sokağa bırakmadılar, sizde onları sokağa bırakmayınız efendim’ demiştim.

Çünkü

Çoğunluğu emekli olan öğretmenlerimiz, bir araya gelip dertleri ile dertleşemiyorlar, geçmişe gidip hatıralarını yâd edemiyorlardı.

Çünkü

Prosedür eksikliğinden dolayı lokallerine giremiyorlardı.

Gittikleri yerlerde ise ürkek güvercinler gibiydiler, bazıları da alışkın oldukları lokalin önüne gelip, tabiri caiz ise tünüyorlardı.

***

Kısa bir süre önce, Sayın Valimiz Ahmet Ümit geldi öğretmenlerin tünediği yere…

Öğretmenler;

‘Yok mu derdimize çare Vali Bey’dediler, ‘Çalmadık kapı koymadık, gönlümüzü neşe doldur Vali bey!Dediler.

‘Halimizi arz ettik darılma emi’ dediler.

Sayın Valimiz öğretmenlerimizi dinledi, dertleri ile dertlendi

Ve

‘Bizleri bu mevkilere taşıyanlara karşı borcumuz vardır, rahat olunuz çözeriz’ dedi.

***

Bu ziyarette,öğretmenimizNuman Gümüş, kendi elleri ile yaptığı kemençeyi hediye etti Sayın Valimize.

Öğretmenlerimiz ise hayırlı işlere imza atması dileğiyle bir dolmakalem…

Valimizin ziyaretinde, başından beri bu konunun takipçisi olan Remzi Kocaman ve Selami Demirdöğen müdürlerim konuştu.

Yaşı 90 a gelmiş Sabri Saçlı hocamız ve Mustafa Hızarcı müfettişimiz önlerini ilikleyerek kibarca konuştu.

Sayın Valimiz her zamanki nezaketi ile sordu;

‘Muharrem Hocam siz konuşmayacak mısınız?’

Önce, şehrimizin valisinin, onca iş arasından vakit ayırarak öğretmenlerin ayağına gelmesinden dolayı teşekkür ettim kendisine, sonra da ekledim;

‘Sayın Valim, kemençenin bir anlamı olsa gerek’

‘Ne olabilir?’ dedi.

‘Her çaldığımız kapı gıy gıy yapıyor, işimizi çözünüz Sayın Valim olabilir’ dedim

Güldü…

‘Ya dolma kalem’ dedi.

‘Söz uçar, yazı kalır’ atasözünü hatırlattım, ‘resmi bir müjde yazısı bekliyoruz mesajı olabilir’ dedim.

***

Dün telefonum çaldı, baktım Valilik Özel Kalem…

Valimiz Sayın Ahmet Ümit’i bağladılar.

‘Muharrem Hocam hayırlı olsun’ dedi.

Ekledi;

‘Öğretmenlerimiz yarından itibaren Solmaz- Ahmet Baysal Öğretmenler lokalinde rahatça, huzurla oturabilirler’

***

Sayın Valimizin hoş görüsüne sığınarak, kemençe ile gıy gıy, dolmakalem ile resmi yazışma bağlantısı kurmuş idik ya.

Dolmakalem gereğini şöyle yazmış;

’…Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan 13.08.2021 tarihli ve 29494161 sayılı yazıda; Bolu Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmenevi ek hizmet binası olarak tahsis edilmesi istenilmiştir.

Söz konusu dükkân vasıflı taşınmazların, öğretmen evi ek hizmet binası olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesinde Valiliğimiz ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün) ce bir sakınca bulunmamaktadır.

Gereğini takdirlerinize arz ederim’

Ahmet Ümit

Bolu Valisi

***

Sayın Valimiz!

Öğretmenler ‘Yok mu derdimize çare Vali Bey’dediler,

Siz onların dertlerini, kendinize dert ettiniz’buradayız, yanınızdayız’dediniz.

Sonra

‘…gönlümüzü neşe doldur Vali Bey’ dediler; neşelendirdiniz.

Yüreklerine dokundunuz.

Çünkü

Açtırdığınız kapı, içeride sadece oyun oynanan bir mekânın, kaybedilen zamanların kapısı değildi.

Anlayabilenler için, tebeşir tozlarının, öğrencilerin cıvıltıları ile karıştığı zamanların hatırlandığı, bir yerlerden gelip, bir yerlere doğru gidenlerin geçmişlerini yaşadığı

Ve

O son zil sesinin beklendiğide bir yerdi.

Ahde vefanın imandan olduğunu, gösterdiniz,

Teşekkür ederiz.

21.08.2021

Muharrem Demirel

.