1-Fikir ve duygularla alay etmek,
2-Söz hakkı tanımamak,
3-Karar alıp uygulamasına engel olmak,
4-Terk etmekle tehdit etmek,
5-Başkalarının yanında rencide etmek,
6-Suçlu hissettirmek,
7-Baskı altına almak,
8-Kendi yakın çevresinden uzaklaştırarak izole etmek,
9-Kıskançlık yaparak hayatını kısıtlamak,
10-Duygularını ihmal etmek, değersizleştirmek.