Çocuk ve ergenlerde öfke sorunu günümüzde oldukça yaygın.

Çocuğun en küçük bir hatası karşısında önce tenkit daha sonra ise eleştiri, suçlama ve aşağılamaya kadar giden yanlış ebeveyn tutumlarının geldiği son noktadayız ne yazık ki!

“Çocuğumla düşman gibiyiz hocam.” diyen anne-babaların sayısı günden güne artıyor.

Sevgili anne-babalar; evde varlığı hiçe sayılan birey mutlaka dikkat çekmek için bir aykırılığa başvuracaktır. Öfke ve saldırganlığın güven duygusuyla olan bağlantısı önemlidir. Genelde gözden kaçırılan bir unsur olarak güven duygusu yoksunluğunun, bireyde meydana getirdiği belirgin tepkinin öfke olduğu bilinmektedir. Aile içerisinde kendisine güvenilmeyen ve defalarca ebeveynleri tarafından hayal kırklığına uğratılan birey, bir süre sonra kendini anlatma noktasında aykırı yollar bulmaya yönelmektedir.

Çocukta öfke ve saldırganlık önce aile bireyleri daha sonra sosyal çevre tarafından çocuk, dışlandıkça pekişmekte ve daha da içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bireydeki öfkenin sebebinin güvensizliğe dayalı korku ve kaygı olmasının anlaşılması, çocuğun yakın çevresinin destekleyici tutumları, ebeveyn tutumlarındaki yanlışların düzeltilmesi davranış bozukluğunun zaman içerisinde yerini olumlu davranışlara bırakmasına katkıda bulunacak önemli unsurlardır.