Türkiye'nin otomotiv devi bir otomobil fabrikası, AKA Fabrikası, Bosch Fabrikası ve Beltan Vibracoustic fabrikasında toplu iş sözleşmesindeki zam oranını beğenmeyen işçiler fabrika yemekhanesinde çatal bıçakları masaya vurarak eylem yaptı. İşverenin yüzde 35'lik zam teklifini reddeden işçiler eylem başlattılar.MESS sendikası tarafından 2023 - 25 toplu iş görüşmeleri sonrası yüzde 35'lik ücret zammını beğenmeyen bir otomobil fabrikası işçileri fabrika yemekhanesinde bir araya gelip yüzde 35'lik ücret zammı teklifine tepki gösterdi.  Ardından yemekhanedeki işçiler ellerindeki çatal bıçakları hep birlikte masalara vurup ücret zammına bu şekilde tepki gösterdiler.Çalışan tarafı olan Türk Metal sendikası ile işveren tarafı olan MESS arasında bugüne kadar 5 oturum yapılmıştı, yapılan bu oturumlarda 46 ana madde, 5 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 1 yönetmelik üzerinde anlaşma sağlanmıştıGörüşmelerde 33 ana madde, 47 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 83 madde ve sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı.

Yapılan son toplantıda anlaşma sağlanaması nedeniyle Türk metal tarafından yapılan açıklamada '' MESS ile yapılan  son oturumda Türk Metal'in kabul edemeyeceği bir teklifte bulunmuştur, MESS öncelikle sözleşmenin üç yıllık olmasını talep etmiş, Sendikamızın ücret artışı teklifine karşılık olarak da, ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önermiştir. Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 65, 2 ve 3. yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif edilmiştir.MESS ayrıca, bazı esnek çalışma düzenlemelerinin sözleşmeye dahil edilmesini ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını düzenleyen maddenin sözleşmeden çıkarılmasını da talep etmiştir. Türk Metal Sendikası, sergilenen bu uzlaşmaz tutum nedeniyle sözleşme masasını terk etmiş, uyuşmazlık tutanağını tutarak arabulucu sürecini başlatmıştır.

Ülkemizin bir ekonomik krizden geçtiğinin, artan enflasyon nedeniyle hayatın her geçen gün pahalandığının, başta ücretliler olmak üzere halkımızın geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olan Sendikamız, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmemektedir.Türk Metal, yasaların öngördüğü hükümler gereğince, "arabuluculuk" sürecinin tamamlanmasını bekleyecek, bu sürecin sonunda MESS'in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımının devam etmesi halinde ise demokratik ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyecektir.'' denilmişt

VURAL TURAN İLE SEÇİM 2024 VURAL TURAN İLE SEÇİM 2024

Editör: Berfin MUTLU