ASRİAD YÜRÜTME KURULUNDA BOLU DAMGASI ASRİAD YÜRÜTME KURULUNDA BOLU DAMGASI

​Vali Yardımcısı Abdullah Şen başkanlığında Bolu ilinde meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Kemal Yıldız ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı ile komisyon üyesi ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda orman yangınları ile mücadele çalışmalarına ilişkin Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sunumunun ardından Bolu ilinde çıkabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak müdahale çalışmaları ve yürütülmesi gereken faaliyetler karara bağlandı. Elif Erdoğan