Hamilelikte düzenli takip ve haftaya göre yapılacak tetkiklerin yapılmasının çok önemli olduğunu belirten Murat Erdem Ekiz sağlıkla ve kontrollü bir şekilde gebelik dönemi yaşamak isteyen gebelerin bilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi.

Anne adayının ve bebeğin daha sağlıklı olması açısından doğru olan hamile kalmadan önce yani henüz planlama aşamasında doktora başvurmak ve gerekli testleri yaptırmaktır.

Hamileliğin   11-14 haftalarında yapılması gereken testlerin en önemlisi İkili tarama testi dir..Özellikle  trizomi 21 denilen Down Sendromu ve trizomi 18 gibi genetik hastalıkların varlığını tespit etmede kullanılır. Kan testi ve ultrason ölçümünün aynı gün yapılması gerekir.

Hamileliğin ikinci üç aylık bölümünde ise en önemli test üçlü ve dörtlü tarama testleridir. Üçlü/Dörtlü tarama testi ile Down Sendromu, genetik problemler, AFP (Alfa Feta Protein) ile nöral tüp defekti (ayrık omurga hastalığı) görülme riskleri saptanır.

Hamileliği bebeğin hareketlerini belirgin şekilde hissedilen

18/22 haftalar arasında ayrıntılı ultrason bakılması gerekir.Teknolojinin de ilerlemesiyle  birlikte ayrıntılı ultrasonla bebeğin anne karnında iç organlarına anomoli sınırlarda olması gereken ölçülere bakılarak hatta bebeğin anne karnında görüntü alınmasına kadar imkan vermektedir.

İleri düzey ultrasonografi ile bebeğin organlarına bakılır, beyinde-omurilikte, yüzde, kollar-bacaklarda, iç organlarda hayatı tehdit edecek ya da engelliliğe yol açacak önemli bir yapısal anormallik var mı değerlendirilir.

24.-28. haftalar

Bu dönemde, annede hamileliğe bağlı diyabet gelişip gelişmediği saptanabilir.  Bu haftalarda USG ile fetal büyüme, amniyotik sıvı, doppler ile de fetal kan akımı değerlendirilebilir.

28.- 36. Hafta Testleri

Bebeğin genel gelişiminin değerlendirilmesi için düzenli olarak ultrasonografik görüntüleme yapılır. Fetal gelişimin değerlendirilmesi ve amnion sıvısının ölçümü açısından önemlidir.

Kan uyuşmazlığı olması durumunda bebeğin bu problemle ilgili tepkilerinin olup olmadığına bakılır. Annenin kan grubunun Rh (-), babanın da Rh (+) olması halinde ise her üç aylık dönemde anne dikkatlice takip edilir. Annenin kanındaki değerlere bakılarak yapılan teste İndirekt Coombs Testi denir.

36.-40.Hafta Testleri

Bu dönemin en önemli testi NST'dir. Bebeğin kalp atışları ve anne adayında meydana gelebilecek erken doğum belirtileri NST (Non Stress Test) ile görülür. Anne karnına yerleştirilen iki adet sensörle alınan bilgiler hamileliğin gidişatıyla ilgili önemli bilgiler verir.

36 ile 40. haftalar arasında haftalık ultrason incelemesi ile amnion sıvı ölçümü ve fetal iyilik hali değerlendirilir. 

Sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir doğumun gerçekleşmesi açısından takip ve gebelik tetkiklerinin yapılması hayati önem taşımaktadır.