Bolu’nun Gerede ilçesinde 3-4-5 Kasım 2023 tarihlerinde, Gerede Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu düzenlenecek. 15 Ekim 2023 tarihinde son başvurunun yapılacağı sempozyumun yol masrafları katılımcılara ait olacak. Yemek ve konaklama masrafları ise Gerede Belediyesi’nce karşılanacak.

Gerede Belediyesi tarafından sempozyum hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Belediye’nin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

Gerede’nin Beyaz Güzelliği Yarışmalara Konu Oldu Gerede’nin Beyaz Güzelliği Yarışmalara Konu Oldu

“Değerli Bilim İnsanları, Bugün tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de öncelikli gündem maddelerinden birini kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması oluşturmaktadır. Dünya’nın hızla küreselleşmesi ve enformasyon sistemlerindeki olağanüstü gelişmeler, kültürel çeşitliliği ve millî kimliği olumsuz yönde etkilemekte, bu durum çeşitlilikten doğan zenginliğini kaybetmiş bir dünya tehlikesini ortaya koymaktadır. Gelinen noktada milli ve yerel kimlikler hızla önem kazanmakta, böylece kültürel kimlik, kültürel miras, yerelin bilgisi her geçen gün biraz daha değerlenmektedir. Doğal ve kültürel varlıkların bütün İnsanlığın ortak malı olduğu, dolayısıyla bunlara insanlık adına sahip çıkmak gerektiği bilinci dünyada giderek yaygınlaşmakta, böylece evrensel kültür de gerçek anlamına kavuşmaktadır.

SEMPOZYUM 03-05 KASIM 2023 TARİHİNE ERTELENDİ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi BAMER de Bolu’nun halk kültürü unsurlarını korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere iletmek; Bolu ve çevresine ait tarihi, kültürel ve edebi kaynakları yayımlayarak kültürümüze hizmet etmek görevini üstlenmiştir. Bu konuda bir farkındalık yaratmak, kültürel değerlerimizi ve doğal zenginliklerimizi halkımıza ve özellikle kendi öz kültürlerinden uzaklaşan, ona yabancılaşan gençlerimize tanıtmak, sevdirmek, bunların korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki hassasiyeti artırmak için çalışmalar yapmakta, yapılan çalışmalara destek vermektedir. Bu çerçevede 2018 yılından itibaren Bolu’nun Seben, Mudurnu ve Kıbrısçık ilçelerini farklı yönleri ile ele alan Sempozyumlar ve yine bu Sempozyumlar kapsamında söz konusu ilçeler ile ilgili özel konuları değerlendiren Çalıştaylar düzenlenmiştir. 2020 yılı içinde ise Göynük ve Gerede Sempozyumlarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak Covit-19 pandemisi dolayısıyla belirlenen tarihte yapılamayan Göynük Sempozyumu 25-27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yine 2023 yılının ilk yarısında yapılması planlanan Gerede Sempozyumu da ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizde hissedilen deprem felaketi sebebi ile 03-05 Kasım 2023 tarihine ertelenmiştir.

Üniversitemiz Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi öncülüğünde, Gerede Kaymakamlığı ve Gerede Belediyesi iş birliği, sivil toplum kuruluşları katkısıyla 03 Kasım 2023 tarihinde Bolu, 04-05 Kasım 2023 tarihlerinde Gerede’de gerçekleştirilecek olan Sempozyumumuz, Üniversite ile halkı buluşturmak, sunulacak bildirilerin ve yapılacak atölye çalışmalarının kayıt altına alınması ile bir Gerede Arşivi oluşturmak, Gerede’nin somut ve somut olmayan kültürel ögeleri, manevi değerleri, inanç turizmi, doğa turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, yağlı güreşleri, el sanatları, mutfak kültürü, dericilik, panayır, deprem ve tarım, hayvancılık vb. konularında sahip olduğu potansiyeli ortaya koymak, Gerede ile ilgili bilgileri güncellemek ve Üniversitemizin Gerede konusunda yaptığı araştırmaların sonuçlarını ilim aleminin istifadesine sunmak amacıyla yapılacak, Sempozyumda Gerede’yi ilgilendiren her konu ele alınacaktır.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının konu başlıklarını, 15 Ekim 2023 tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir. Bilim Kurulu tarafından uygun görülen bildiriler, kitap bölümü haline getirilerek “Gerede Araştırmaları ve Halk Kültürü” ismi ile kitap olarak yayımlanacaktır” denildi.