Bolu’da faciadan dönüldü Bolu’da faciadan dönüldü

6 Mayıs 2024 tarihinde uzaktan eğitim ile başlayan programda ele alınan konular 25 ve 26 Haziran 2024 tarihlerinde yüz yüze yapılan derslerle uygulamalı olarak ele alınmaktadır. Prof. Dr. Zeki ARSAL’ın “Öğretim İlke ve Yöntemleri” sunumu ile başlayan program, Prof. Dr. Bahri AYDIN’ın “Sınıf Yönetimi” sunumu ile devam etmiştir. Yüz yüze eğitimler Doç. Dr. Ceren MUTLUER’in “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” uygulamaları tamamlandı.

Uzaktan eğitim boyunca Dr. Öğr. Üyesi Ayten EREN ARTAN “Eğitim Psikolojisi”, Doç. Dr. Nuh YAVUZALP “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” konusunda bilgiler paylaştı. Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır. 

Kaynak: Haber Merkezi