Yargıtay, şiddet mağduru eşleri ilgilendiren önemli bir karara imza attı. İçtihat Bülteni uygulamasından edinilen bilgiye göre, eşlerin birbirine karşı açtığı boşanma davalarında davacı vekili, davalı kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranarak işyerindeki bir erkekle ilişki kurduğunu ileri sürerek tarafların boşanmasını ve velayetlerin babaya verilmesini talep etti. Ayrıca müvekkili lehine 50 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat istedi.

Davalı-karşı davacı vekili ise iddiaları reddederek, eşinin birlik görevlerini yerine getirmediğini, sorumsuz ve ilgisiz davrandığını, fiziksel şiddet uyguladığını ve evden kovduğunu belirterek boşanma talep etti. Kadın, velayetlerin kendisine verilmesini istedi.

BOŞANMA GEREKÇESİ SADAKATSİZLİK

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, verdiği bozma kararında şu ifadelere yer verdi:

Doğancı Köyü farklı kazandı Doğancı Köyü farklı kazandı

"(...) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, verdiği bozma kararında şu ifadelere yer verdi: erkeğin iddia edildiği üzere süregelen fiziksel şiddeti karşısında boşanma davası açmayan ve evlilik birliğine devam eden kadın eşin bu davranışının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, dolayısıyla boşanmaya sebep olan asıl olayın kadının sadakat yükümlüğüne aykırı davranışı olması nedeniyle direnme kararının onanması gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de bu görüş, yukarıda açıklanan nedenlerle Kurul çokluğuyla benimsenmemiştir."

Kaynak: Odatv.com