İLAN

T.C. BOLU 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/99 Esas

DAVALI : BASHAR FAAEQ ALMASAODİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.183,349)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı HANA HASHIMMOHAMMED MOHAMMED vekilinin 13.02.2023 havale tarihli dilekçesi ile; tarafların 2022 yılında boşandıklarını, müşterek çocukların davacının yanında kaldığını, davalının müşterek çocukların bakım ve gözetimi ile ilgilenmediğini ve çocuklarla görüşmediğinden bahisle çocukların velayetinin müvekkiline verilmesini , yargılama giderlerinin davalının üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı BASHAR FAAEQ ALMASAODİ 'ye Büyük Cami Mh. Dik Sk. N:31 BOLU ve Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. 15/3 Fatih /İSTANBUL adreslerine tebligat yapılamadığından, davalının başkaca adresi de tespit edilemediğinden, "6100 Sayılı HMK'nın 127.maddesine göre dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesinde savunmanızın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakanın hangi delillerle ispat edeceğinizi ayrıca belirtmeni, bu süre içerisinde cevap vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ilanen tebliğ olunur."

#ilangovtr Basın No ILN01889572