Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren yasa teklifine karşı açıklama yaptı. Sahipsiz hayvan popülasyonundaki artışın, yerel yönetimlerin Hayvanları Koruma Kanunu‘nun gerekliliklerini yerine getirmemesinden kaynaklandığını söyleyen veteriner hekimler, sokak hayvanlarının öldürülmesini de içeren yasa teklifi kabul edilirse uygulamayacaklarını duyurdu.

Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili fikirlerinin alınmadığını açıklayan veteriner hekimler, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın işbirliğinde Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin yasa değişiklik tasarısı hazırlandığını, teklifin önümüzdeki haftalarda TBMM’ye geleceğini basından öğrenmiş bulunuyoruz” dedi.

“Yasa çıksa da ötanazi yapmayacağız”

Sağlıklı sokak hayvanlarının öldürülmesinin etik, insanî ve vicdanî olmadığını kaydeden hekimler, evrensel hekimlik değerlerini hatırlattı:

“Veteriner hekimler olarak bizler bu yasa çıksa da ötanazi yapmayacağız. Önerilen bu yöntem sanıldığının aksine maliyet açısından da avantajlı değildir. Basındaki haberlerden edindiğimiz bilgilere göre bu taslakla getirilenlerin daha önceki değişiklikler gibi sahadan ve bilimsellikten uzak, uygulanması mümkün olmayan, toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikleri içerdiği ve ülkemize bu alanda bir 20 yıl daha kaybettireceği kaygısı taşımaktayız. 2004 yılında çıkan 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu öncesinde, sahipsiz hayvanlar maalesef insani olmayan yöntemlerle yok edilmekteydi. Ancak gelişen toplumsal bilinç ve itirazlar sonrası 5199 sayılı kanun çıkarılmış ve her türlü itlaf yasaklanmıştı.”

“Sağlıklı hayvanlara ötanazi uygulamak katliamdır”

Açıklamada ötanazinin sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabileceği hatırlatıldı, “Ötanazi, sağlıklı bir hayvana uygulandığında katliamdan başka bir anlam taşımaz” dendi.

“Sokağa terkedilen hayvanların sahiplerine yaptırım uygulanmalı”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, soruna ilişkin çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

 • “Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulmalıdır.
 • Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlükleri’nde nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdamı sağlanmalıdır.
 • Geçici bakımevi kapasitesini karşılar sayıda veteriner hekim, hayvan sağlığı yardımcı personeli ve işçi personel bulunmalıdır. Bu konuda standartlar oluşturulmalıdır. Geçici hayvan bakımevinde çalışan yardımcı personeller hijyen, hayvan davranışları, hayvan refahı ve bakımı, hayvanların tutulması ve yakalanması konusunda eğitim almalıdır.
 • İhtiyaç duyulan bölgelerde veteriner fakülteleri ve serbest veteriner hekimlerden kısırlaştırma çalışmalarında destek alınmalıdır.
 • Sahipli hayvanlar da dahil olmak üzere kontrolsüz üreme ve denetimsiz ticari satışların önüne geçilmeli, üretim yapılacaksa ilgili bakanlığın denetimi ve mutlaka veteriner hekimlerin denetimi ve onayıyla yapılmalıdır.
 • Sahipsiz kedi ve köpeklerin sokaktan sahiplenilmesi özendirilmeli, sahiplenilmesi halinde kimliklendirilmesi ile ilgili zorluklar ortadan kaldırılmalı, her yaştaki hayvan kimliklendirilebilmelidir.
 • Çevreye uyum gösteremeyen, yaşlı, zayıf, engelli vb. köpekler ve kediler sahiplendirilinceye kadar veya hayatları boyunca bakımevlerinde kalmalıdır.
 • Hayvan sahiplenme şartları yeniden düzenlenmelidir.
 • Sokağa terkedilen hayvanlara ilişkin hayvan sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır.
 • Önemli bir sokak hayvanı kaynağı olan kırsal yerleşim alanları ile tarım işletmelerindeki hayvanlar denetim altına alınmalıdır. Sahiplendirmenin özendirilmesi, devletin bu konuda destek vermesi, bireysel sahiplenmenin yanı sıra, ülkemizde bulunan çok sayıda şirketin ve kamu kurumlarının hayvanları sahiplenmesi sağlanmalıdır.
 • Çözüm için başta meslek örgütleri olmak üzere sivil toplum örgütleri ve diğer gönüllülerden yardım alınmalı, destekleri istismar eden kişi ve kurumlar denetlenmelidir.”

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı: “Kanun çözüm odaklı bir yaklaşım değil”

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı’nın yayımladığı açıklamada sokak hayvanlarının yaşamlarının korunması gerektiği söylendi, “Bir sorun olarak gündeme getirilen sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifine itiraz ediyoruz! Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin ilk maddesi, ‘Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olmak hakkına sahiptir’ der” dendi.

Motorcular için ibretlik haber Motorcular için ibretlik haber

Açıklamanın devamında ise şöyle dendi:

“Kanun teklifinde yer alan ‘Mevcut durumda sokak köpeklerinin popülasyonlarındaki artışı önlemek mümkün değil ve bu konu bir toplum sağlığı sorununa dönüşmeden önlem alınmalı’ ifadesi çözüm odaklı bir yaklaşım değil, bir canlının yaşam hakkını elinden almaya yöneliktir.” HABER MERKEZİ

Editör: Berfin MUTLU