Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin "uluslararası göç istatistikleri"ni yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre %116,9 artarak 739 bin 364 kişi oldu. Göç eden nüfusun %51,9'unu erkekler, %48,1'ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 124 bin 269'unu Türk vatandaşları, 615 bin 95'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına 287 bin 651 kişi göç etti 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre %31,6 azalarak 287 bin 651 oldu. Göç eden nüfusun %55,7'sini erkekler, %44,3'ünü ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 103 bin 613'ünü Türk vatandaşları, 184 bin 38'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yurt dışından Kocaeli'ye 8 bin 107 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yurt dışından Kocaeli iline göç edenlerin sayısı 2021 yılında, 8 bin 107 kişi oldu. Göç eden nüfusun 4 bin 235’ini erkekler, 3 bin 872’sini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 1 746'sını Türk vatandaşları, 6 bin 361'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Kocaeli ilinden yurt dışına 4 bin 460 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinden yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında 4 bin 460 oldu. Göç eden nüfusun 2 bin 522’sini erkekler, 1 938’ini ise kadınlar oluşturdu. Kocaeli ilinden yurt dışına giden nüfusun 1 966'sını Türk vatandaşları, 2 bin 494'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.
Yurt dışından Sakarya'ya 8 bin 147 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yurt dışından Sakarya iline göç edenlerin sayısı 2021 yılında, 8 bin 147 kişi oldu. Göç eden nüfusun 4 bin 419’unu erkekler, 3 bin 728’ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 1 561'ini Türk vatandaşları, 6 bin 586'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.
Sakarya ilinden yurt dışına 4 bin 392 kişi göç etti 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya ilinden yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında 4 bin 392 oldu. Göç eden nüfusun 2 bin 439’unu erkekler, 1 953’ünü ise kadınlar oluşturdu. Sakarya ilinden yurt dışına giden nüfusun 953'ünü Türk vatandaşları, 3 bin 439'unu ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yurt dışından Düzce'ye 1 632 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yurt dışından Düzce iline göç edenlerin sayısı 2021 yılında, 1 632 kişi oldu. Göç eden nüfusun 926’sını erkekler, 706’sını ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 523' ünü Türk vatandaşları, 1 109' unu ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Düzce ilinden yurt dışına 742 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinden yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında 742 oldu. Göç eden nüfusun 399’unu erkekler, 343’ünü ise kadınlar oluşturdu. Düzce ilinden yurt dışına giden nüfusun 267'sini Türk vatandaşları, 475'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yurt dışından Bolu'ya 2 958 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yurt dışından Bolu iline göç edenlerin sayısı 2021 yılında, 2 958 kişi oldu. Göç eden nüfusun 1 688’ini erkekler, 1 270’ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 294' ünü Türk vatandaşları, 2 664'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Bolu ilinden yurt dışına 1 922 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bolu ilinden yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında 1 922 oldu. Göç eden nüfusun 1 072’sini erkekler, 850’sini ise kadınlar oluşturdu. Bolu ilinden yurt dışına giden nüfusun 211'ini Türk vatandaşları, 1 711'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yurt dışından Yalova'ya 11 bin 458 kişi göç etti

 Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yurt dışından Yalova iline göç edenlerin sayısı 2021 yılında, 11 bin 458 kişi oldu. Göç eden nüfusun 5 bin 747’sini erkekler, 5 bin 711’ini ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 583' ünü Türk vatandaşları, 10 bin 875'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Yalova ilinden yurt dışına 3 bin 723 kişi göç etti 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova ilinden yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında 3 bin 723 oldu. Göç eden nüfusun 2 bin 066’sını erkekler, 1 657’sini ise kadınlar oluşturdu. Yalova ilinden yurt dışına giden nüfusun 343'ünü Türk vatandaşları,3 bin 380'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

En fazla 20-24 ve 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti 

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %12,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,1 ile 25-29 ve %10,7 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,3 ile 30-34 ve %11,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

 Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %47,8 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %8,2 ile Antalya, %6,7 ile Ankara, %2,7 ile Bursa ve %2,4 ile Mersin takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %35,2 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %11,9 ile Ankara, %6,2 ile Antalya, %3,7 ile İzmir ve %2,7 ile Bursa izledi. 

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun %12,1'ini Irak vatandaşları oluşturdu

Türkiye'ye 2021 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %12,1 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %10,9 ile İran, %6,5 ile Özbekistan, %6 ile Suriye ve %5,5 ile Afganistan vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %21,8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %6,7 ile Afganistan, %5,6 ile İran, %5,2 ile Suriye ve %4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

 HABER:Mümin Sefa GÜNAY