Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası, kamuda görev yapan devlet memurlarının özlük, mali, sosyal ve ekonomik haklarının korunması, iyileştirilmesi ve çalışma hayatında yaşanılan sorunlar ile kamu çalışanları olarak yıllardır çözüm bekleyen taleplerin karşılık bulması amacıyla Aşçılar diyarı Bolu Mengen’den Ankara’ya yürüyecek.

Sendikadan yapılan açıklamada yürüyüşün amaçları sıralanarak şu ifadeler kullanıldı:

Devlet memurlarının ekonomik, sosyal, mali ve ekonomik sorunlarından olan;

-1965 yılından bugüne kadar devlet memurluğu kapsamında olan Yardımcı Hizmetler Sınıfının Kaldırılması ve bu kadroda görev yapan kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atanması,

''OYUN YOLUYLA ÖĞRENME EĞİTİMİ KURSU'' BAŞLADI ''OYUN YOLUYLA ÖĞRENME EĞİTİMİ KURSU'' BAŞLADI

-Kamuda görev yapan ve 3600 ek gösterge kapsamına alınmayan başta kamu şeflerimiz olmak üzere 1.dereceye gelen tüm kamu çalışanlarına da 3600 Ek göstergenin verilmesi ve Ek ödeme ve Özel Hizmet Tazminatlarının artırılması,

-Devlet memurlarının çeyrek asra dayanan taleplerinden olan işçilerimize ve emeklilerimize ödenen “İkramiye”, “Bayram İkramiyesi” v.b. ödemelerin kamuda görev yapan devlet memurlarının tümüne de ödenmesi,

-Milli Eğitim Bakanlığında GİH, YHS, SHS ve THS sınıflarında görev yapan eğitim çalışanlarının tümüne Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin Ödenmesi,

-En Düşük Devlet Memuru Ücretinin Yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması ve Enflasyon oranlarının 6 aylık değil aylık ücretlere yansıtılması, Devlet memurlarının Gelir Vergisinin %15’e sabitlenmesi ve KİRA YARDIMI yapılması, aile, çocuk, eş, giyim, doğum, ölüm yardımları ile fazla mesai ücretlerinin günün koşulları dikkate alınarak hesaplanması ve ödenmesi,

-Bağımsız Memur Sendikalarını ve üyelerini baskı altına almaya amaçlayan, sendikalara özgürce üye olmayı engelleyen, yeni sendikaların kurulmasını önleyen ve sendikal tekelleşmenin önünü açan %2 sendika barajın kaldırılması için yürüyoruz.