İLAN
T.C. MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/246 Esas

DAVALI : MUSTAFA ARSLAN-49573***846
Mahkememizde, davacı Bahtiyar Çalış vekili tarafından, hissedarı bulunduğunuz, Bolu ili
Mengen ilçesi Sazlar Köyü 105-141-146-198-205-277-294-613-641-665-681-78-9-92 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın, satış suretiyle giderilmesi için dava açılmış olup,
Dahili davalı Mustafa Arslan'a yapılan tüm araştırmalara rağmen, tebliğe elverişli bir adres tespit edilemediğinden ve kendisine ulaşma imkanı bulunmadığından, işbu ilanın yayınlanmasına karar verilmiştir.
"İlan tarihinden itibaren, 2 haftalık kesin süre içerisinde HMK 129.Maddesindeki unsurları içerir formatta davaya cevaplarınızı sunabileceğiniz, itirazlarınızı ve delillerinizi bildirebileceğiniz, 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunmamanız halinde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ayrıca davada duruşma gününün 04/11/2024 günü saat: 10:35'e bırakılmıştır.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02056292