İLAN
T.C. MENGEN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/319 Esas

DAVALILAR : 1- EMİNE SARMACI -10459***348
Mahkememizde davacılar Hayriye Özçelik, Nuran Güneş, Hamiyet Turgut, Nursen Tosunoğlu vekili tarafından, hissedarı bulunduğunuz, Bolu ili Mengen ilçesi Başyellice köyü tapunun 120 ada 1.121 ada 3,16. 40. 27. 46. 109. 165. 154. 188. 59. 119 ada 8, 124 ada 38,44,57,77,92,94, 125 ada 24,127 ada 7 ve 10 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın, satış suretiyle giderilmesi için dava açılmış olup
Davalı Emine Sarmacı'ya yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli bir adres tespit edilmediğinden ve kendisine ulaşma imkanı bulunmadığından, işbu ilanın yayınlanmasına karar verilmiştir.
"İlan tarihinden itibaren, 2 haftalık kesin süre içersinde HMK 129. Maddesindeki unsurları içerir formatta davaya cevaplarınızı sunabileceğiniz, itirazlarınızı ve delillerinizi bildirebileceğiniz, 2 haftalıkkesin süre içerisinde cevap dilekçesi sunmamanız halinde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaların inkar etmiş sayılacağınız ayrıca davada duruşma gününün 7/10/2024 günü saat 09:55'abırakılmıştır.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02036521