İLAN
T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/845 Esas

DAVACI :MEHMET TANER
DAVALILAR : 1- AHMET ÖZDOĞAN-TC-113**42-BOLU ili, MERKEZ ilçesi, ALPAĞUTBEY mah/köy,İLYAS ve MÜKERREM oğlu/kızı, 1957 dogumlu,
2- NİGAR ÖZDOĞAN-TC-130**16-BOLU ili, MERKEZ ilçesi, ALPAĞUTBEY mah/köy, nüfusa kayıtlı, İLYAS ve MÜKERREM oğlu/kızı,1959 dogumlu,
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 17/07/2024 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02017410