Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen seminerde, 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram’ın sunumuyla üyelere anlatıldı. Seminere Bolu Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Ozan, Bolu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası İlkay Bağatır ve üyeler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasına oda başkanı İlkay Bağatır yaptı. Bağatır: “Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana çıkan mali af sayısı sanırım 48 oldu. Vergi affı esasen vergiye gönüllü uyumu zayıflatan, vergi direncini artıran, istisna olması gereken düzenlemelerdir. Ekonomik kriz dönemlerinde bu düzenlemeler elbette yapılabilir; ancak gönüllü uyumu azaltan bu düzenlemeler nedeniyle yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren mükelleflere gelir ve kurumlar vergisi dışında da % 5 lik indirim uygulanmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. 7440 Sayılı Kanunla İstisna Kazançlara getirilen Ek Verginin Anayasa’nın “hukuki belirlilik” ve “kanunların geriye yürümezliği” ilkesine aykırılık oluşturduğu ve kamu vicdanını zedelediği açıktır. Böyle bir uygulma yerine tüm kurumlar vergisi mükelleflerini kapsama alan bir düzenleme ile ek vergi konulmasının ve serveti 25 milyon Türk lirasını aşan gerçek kişilerden de bir ek vergi alınmasının daha doğru olacağı unutulmamalıdır. Değerli meslektaşlarım 7440 Sayılı kanun ile Üyelerimize Oda aidat borçlarının yapılandırılmak suretiyle taksitlendirilerek ödenmesi imkanı getirilmiştir. Buna göre 31.12.2022 tarihi itibariyle ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borç asıllarını 30 Haziran dan itibaren azami 9 eşit taksitte ödeyen üyelerimizin borç asıllarına ait gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir” dedi. Programın devamında Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram tarafından 7440 sayılı kanun vergisel boyutlarıyla katılımcılara anlatıldı.

Haber: Mümin Sefa GÜNAY