Helal belgeli ürünler gıda sektöründe kendisine yer edindi. Bu belgenin tüm resmi işlemleri Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından yürütülüyor. Helal akreditasyonu yapılmamış yani sahte ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesi planlanıyor. 4 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, bir yıllık geçiş sürecinin ardından 4 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Artık helal ürünlerin akreditasyonunun yapılması zorunlu olacak

BAKKAL DÜKKANININ CAMLARINI  TUZLA BUZ ETTİLER BAKKAL DÜKKANININ CAMLARINI TUZLA BUZ ETTİLER

Kanunla, 4 Haziran itibarıyla Türkiye'de piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, HAK tarafından akreditasyonu zorunlu hale gelecek.

Ürün ve hizmet üreten firmaların helal belgesi alma zorunluluğu yok

Türkiye'de helal uygunluk değerlendirme faaliyetleri gönüllülük esasına göre yürütülürken, ürün ve hizmet üreten firmaların helal belgesi alma zorunluluğu bulunmuyor.

"Helal" olarak belgelendirilen bir ürün denetlenecek

Ancak, "helal" olarak belgelendirilen bir ürün veya hizmetin güvenilir olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin tüketiciyi yanıltmayacak şekilde yapılması önem taşıyor. Bu belgelendirme faaliyetlerinin bağımsız ve yetkin bir kamu otoritesince düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor.

 

Şüpheli ürün gümrükte Kuruma bildirilecek

İthal edilerek piyasaya arz edilecek olan ürünlerin helal işareti, markası, damgası, resmi veya herhangi bir helal ibaresi taşıması halinde HAK tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi esas olacak. Gümrük idaresince yapılacak kontrollerde, iç veya dış ambalajında helal işareti, markası, damgası, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları da dahil olmak üzere herhangi bir helal ibaresi tespit edilen ürünlere ilişkin helal uygunluk iddiası konusunda şüphe hasıl olması halinde durum Kuruma bildirilecek. AA