Polis evine baskın yapmıştı: Ünlü şarkıcı Kalben'i arkadaşı ihbar etmiş Polis evine baskın yapmıştı: Ünlü şarkıcı Kalben'i arkadaşı ihbar etmiş

Haber Merkezi

Bu toplantıda alınan karar doğrultusunda; Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde 02 Mayıs 2024 Perşembe günü Bolu'da “Ormanlık Alanlarda Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri İçin Strateji ve İş Birliği Çalıştayı" düzenlenmiştir.

Orman Pedagojisi ve Eğitim, Ormanlık alanlarda eğitim alanlarının yönetimi, politikası ve ekonomisi ile Orman ekosistemlerinin korunması geliştirilmesi ve topluma sürdürülebilir bir faydanın sağlanması gibi ana başlıklar halinde gerçekleştirilen çalıştaya; Orman Genel Müdürlüğünden Dış İlişkiler Araştırma ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Koç ile Eğitim Şube Müdürü Levent Cenik, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, Bolu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yasin Yeşil, Bolu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Ferdi Kılıç ile diğer personel,   Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, Şube Müdürü Dr. Metin Serin, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Hüseyin Şahiner ile Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Seyfettin Kiniş, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Mevlüt Arslan, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Osman Koru, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı,  Bolu Orman İşletme Müdürü İbrahim Kantar, İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can ile diğer personel, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım ile Doç Dr. Nevin Çıtak Bilgin, Okul Öncesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Doç Dr. Şule Tepetaş Cengiz, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Ramle Gül Hazar ile Dr. Öğr. Üyesi Kübra Kanat ve Mehmet Tanrıkulu Sağlık Meslek Hizmetleri M.Y.O Çocuk Gelişim Programından Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Tezcan, Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. A. Ayfer Karadağ, Orman Fakültesi Ana Bilim Dalından Prof. Akif Keten, Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin, Doç. Dr. İdris Durusoy, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Birtürk  ile Dr. Öğr. Üyesi Murat Sargıncı, Peyzaj Mimaralığı Bölümü'nden Doç. Dr. Pınar Gültekin, M. Y. O Ormancılık Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Nihan Koçer ile Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Topçu Bilir ve yine aynı bölümden  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda Çavuş ile Sağlık Hizmetleri M. Y. O Çocuk Gelişimi Bölümünden Öğr. Gör. Yağmur Başaran, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Şube Müdürü Mustafa Gözler ile Uzman Veteriner Hekim Dr. Adem Turan ile diğer personel, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ilgili personel, Tarım Orman İl Müdürlüğünden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Nuray Karatepe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Şube Müdürü Ferda Kurt katılmıştır.

Toplantıda konusunda uzman konuşmacılar ile katılımcı kurum temsilcileri bir araya gelerek fikir alışverişi yapmış, stratejiler iş birliği olanakları ve izlenecek yol haritası değerlendirilmiştir.