DERLEYEN: HAVVA AKÇA

BAİBÜ’nün GreenMetric sıralaması yükseldi BAİBÜ’nün GreenMetric sıralaması yükseldi

Osmanlı’da gazeteciliğin kısa zaman içerisinde ilerlemesi, 1860’ta Âgâh Efendi ve Şinasi tarafından çıkarılan ilk özel Türkçe gazete olan Tercümân-ı Ahvâl’in daha sonra yayımlanan gazetelere bir lider ve model olmasına borçludur. O dönemde 20 sene boyunca rakipsiz olarak Türk gazeteciliğinde kendini gösteren Cerîde-i Havâdis gazetesinden sonra, Ekim 1860’ta Âgâh Efendi ile Şinâsi tarafından ilk özel Türkçe gazete Tercümân-ı Ahvâl’in yayınlanmasıyla Türk gazeteciliği artık yepyeni bir döneme girmiş oldu.

Adı geçen gazetenin neşrinden bir buçuk sene sonra Şinâsi’nin tek başına çıkardığı Tasvir-i Efkâr Gazetesi ve 1867’den sonra Yeni Osmanlılar’ın ortaya çıkışıyla hem haber hem fikir gazeteciliği bir mânâ kazanarak gerçek Türk basını ortaya çıkmıştır.

Asıl adı İbrahim Şinasi olan Bolulu Şairi “Şinasi” olarak tanıyoruz. İbrahim ismi yalnız nüfus cüzdanında kalmış ve hep Şinasi ismiyle anılmıştır. Annesi Esma hanım, babası ise Bolu’nun Aşağı soku köyünden Mehmet Ağa adında bir topçu yüzbaşısıdır. 5 Ağustos 1826’da İstanbul’da doğmuştur. Şiiri, yazıları, oyunları ve gazeteciliği ile Türk Edebiyat Tarihi’nin unutulmazları arasına girmiştir.

KAYNAK: ÇELE DERGİSİ VE DERGİPARK