4 milyon  ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun aldığı memur maaşı zammı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde  oranı belli olmuştu.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti.

Beşinci ve son toplantısında Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirmişti.

Zam oranı resmiyet kazandı

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10; 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Kararın ardından hükümet cephesinden gelen açıklamada ise sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalışanların enflasyon karşısında korunmaya devam edileceği vurgulanmıştı.

 

Zam kararı yürürlüğe girdi

Memur maaş zam oranları, 11 kişiden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'ndaki 6 üyenin oyu ile kabul edildi.

Belirlenen oranlar 65 yaş aylığı ile engelli ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak.

Toplu Sözleşme metninde ayrıca 3 bin 600 ek gösterge verilmesinden kıyafet yardımı ve yiyecek tutarlarının güncellenmesine pek çok yeni düzenleme de yer aldı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararı son olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece  kesinleşti. Yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2024'ten itibaren başlayarak 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Öğrencilerin eğitim ihtiyaçları için 450 milyon TL aktarıldı Öğrencilerin eğitim ihtiyaçları için 450 milyon TL aktarıldı

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda memurların lehine yer alan maddeler

Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklar kapsamında katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılmasına karar verildi.

Alınan kararlar içinde sözleşmeli personele yiyecek yardımı, emekli olanlara ödenen tazminat, burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneğinin verilmesi, taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı, müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyologların zam ve tazminatları, seyir görev tazminatı, hizmet tahsislik konutların kapsamının genişletişmesi, KİT’lerde konut kira bedeli, itfaiyecilerin hizmet sınıfı ve ek ödemesi, yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması da yer aldı.

Avukatlık vekaletname ücretindeki 10 bin gösterge rakamı 20 bin olarak değiştirildi.

Programcı ve çözümleyicilerinin zam ve tazminatları düzenlendi.

Servis ücreti, bazı personelin giyecek yardımı, KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı, sivil savunma uzmanlarının ve şef ve amirlerin özel hizmet tazminatları, koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı, sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret şartları belirlendi.

Hac izni

Hac izni icin de Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri hac süresince ücretsiz izinli sayıldı.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma şartları belirlendi.

Kreş izni, tabiplere ve diğer sağlık personeline ek ödeme, engelli çocuk aile yardımının artırılması, avukatlara yol tazminatı verilmesi, misafirhanelerden yararlanma kıstasları yeniden düzenlendi.

Sözleşmeli personelin harcırahı, görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma, ek gösterge çalışması ve yurt içinde yer değiştirme masrafı ödenmesi kabul edilen maddeler arasında yer aldı.