Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, mart ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu açıklandı. Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar ABD doları azalarak 158,0 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,7 milyar ABD doları azalarak 149 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 530 milyon ABD doları artarak 9,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 603 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar ABD doları azalışla 12,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 32 milyon ABD doları azaldı, tahvil stoku ise 1,2 milyar ABD doları azalarak 1,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,4 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 13 milyon ABD doları artarak 9,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcu

Türkiye için büyük fırsat: Kalkınma Yolu Projesi Türkiye için büyük fırsat: Kalkınma Yolu Projesi

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 87 milyon ABD doları azalışla 5,0 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 179 milyon ABD doları artışla 1,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 985 milyon ABD doları artarak 104,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 419 milyon ABD doları artarak 8,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 149,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60'ının ABD doları, yüzde 35,6’sının euro, yüzde 2'sinin Türk Lirası ve yüzde 2,4’ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 33,9’unun ABD doları, yüzde 38'inin Euro, yüzde 22,6’sının Türk Lirası ve yüzde 5,5’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 149 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 33,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 66,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Aynı dönemde, 9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 26,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 39,9 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.