Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye meclis üyeleri son zamanlarda yapılan vergi zamları konusunda meclise bir önerge sundu. Haziran ayı Bolu Belediye Meclisi birinci oturumunda verdikleri önerge ile Katı Atık Bertaraf(Ticari) ücretler ve kültür varlıkları katkı paylarındaki yüksek miktardaki artışların vatandaşlara ekonomik olarak çok sıkıntı yarattığını belirten Özdemir ve Bekler, meclise sunduğu önerge ile bu zamların yeniden görüşülmesini talep etti. Özdemir ve Bekler’in sunduğu önerge, CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla gündeme alınmadı.

Göynük'te bir çocuk elektrik akımına kapıldı Göynük'te bir çocuk elektrik akımına kapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Meclis üyeleri Şerafettin Özdemir ve Fahri Zafer Bekler’in meclise sunduğu önergede şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Cumhuriyet sınırları içerisinde taşınmazı bulunan her vatandaş emlak vergisini ödemekle yükümlüdür. Emlak vergisi her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki kez ödenir. Bina, arsa ya da arazi gibi taşınmazlara ait bu vergiler belediyeler tarafından tahsil edilmektedir açıklamasına istinaden belirlenen emlak vergilerindeki yüksek artışların yanında emlak vergilerine ek olarak Katı Atık Bertaraf(Ticari), kültür varlıkları katkı paylarındaki yüksek miktarda artışlar vatandaşlar arasında ekonomik olarak çok sıkıntı yarattığı sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar tarafından beyan edilmektedir. Şahsımıza bu şikayetler yapıldığı gibi sanırım meclis üyesi arkadaşlara da aynı şikayetlerin kanısındayız. ‘2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ‘ücrete tabi işler’ başlıklı 97.maddesinde; ‘Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tariflere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir kuralına yer verilmiştir. Türkiye’de katı atık bertaraf ücretleri 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu 3593 sayılı Belediye Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde düzenlenir ve ilgili kanunlar gereğince yerel yönetimler tarafından belirlenir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz kanunlara dayanarak ülkemizde ve dünya üzerinde yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılara istinaden 2024 yılı Katı Atık Bertaraf (Ticari), Kültür Var. katkı payı tahakkuklarının kurumsal firmalar hariç esnaflarımızla ilgili gözden geçirilmesini 03/06/2024 tarihine kadar tahsil edilen Katı Atık Bertaraf(Ticari), Kültür Varlıkları Katkı paylarına ait fazla ödemelerin Emlak Vergilerinden mahsup edilmesi için gereken işlemlerin ve iş bu önergenin 2024 yılı haziran ayı meclis toplantısı gündeme alınması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim” ifadelerine yer verildi.

MHP’li Meclis üyelerinin verdiği önerge sonrası kısa bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katkı paylarının alınması konusunda Sayıştay’ın emsal kararları olduğunu belirterek önergeyi oylattı. Önerge MHP ve Ak Parti’li üyelerin kabul oylarına karşılık, CHP’li Meclis üyelerinin red oyları sonrası meclis gündemine alınmadı.

Kaynak: (Haber Merkezi)