Bolu’da esnafa müjdeli haber Altındal’dan geldi Bolu’da esnafa müjdeli haber Altındal’dan geldi

Sanal ve fiziki kartlar ile kodlar için alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, sanal ya da fiziki ortamda satılan kart, şifre ve kodlara ilişkin katma değer vergisi (KDV) uygulamalarının esasları tespit edildi.
 Belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodlar aktive edilerek ürün veya hizmet temin edilmesi halinde KDV uygulanacak.
Tebliğe konu aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki gibi, sanal ortamda pazarlanan bilgisayar programı, oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde ya da sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında kullanılabiliyor. Bu kart, şifre ve kodlar, sanal ortamda veya fiziki olarak satılabiliyor.
Kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebiliyor.
Tebliğe göre, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye'de satışı KDV'ye tabi olacak. Bu kart, şifre ve kodların yurt dışı mukimi firmalardan temin edilmesi halinde, bu işleme ilişkin KDV'nin Türkiye'de mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi, KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV'nin yurt dışı mukimi firma tarafından beyan edilip ödenmesi gerekecek. Bunların Türkiye'de satılması halinde hesaplanan KDV, satıcı firmalar tarafından beyan edilecek.
Sanal veya fiziki ortamda satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, kullanıldığında kart, şifre ve kodu çıkaran firma nezdinde bir satın alma hakkı oluşturan, ödeme aracı mahiyetinde olan kart, şifre ve kodların satışı KDV'nin konusuna girmiyor. Bu çerçevede, kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV'ye tabi olmayacak. Sanal veya fiziki ortamda satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodların kullanılarak veya aktive edilerek bu kart, şifre ve kodlar karşılığında ürün veya hizmet temin edilmesi genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi tutulacak.
Karşılığı belirli bir ürün ve hizmet olsun veya olmasın, sanal veya fiziki mağazalarda kart, şifre ve kodlar ile diğer ürünlerin satışı için Türkiye'de verilen aracılık hizmetleri KDV'ye tabi olacak. Bu satışlara ilişkin hizmet bedeli veya komisyon gibi adlar altında alınan bedeller üzerinden hesaplanan KDV, aracılık hizmetini verenler tarafından beyan edilecek.
Tebliğle ayrıca, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura (bavul ticareti) ile yapılan satışlarda ve Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlarda (yolcu beraberi eşya) istisna uygulanacak asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya yükseltildi. Alıcının, istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı malların faturada gösterilen bedelleri toplamının KDV hariç 1000 liranın üstünde olması halinde istisna uygulanacak.
Tebliğle, uluslararası taşımacılık kapsamında, taşımacılık faaliyetini yürütenlerin yetki belgesine sahip olması ve araçlarının bu yetki belgesine kaydedilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. Mükelleflerin vergi istisnasından yararlanabilmesi için taşımacılık faaliyetini yaptıkları dönemde uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince kendileri adına düzenlenmiş geçerli yetki belgesine sahip olması zorunlu olacak.
Öte yandan, Başkanlığın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeyle, tebligat yapılacak kişinin adresinde bulunamaması durumunda kullanılan "Tebligat Pusulası" belgesi yeniden düzenlendi.
Tebliğler, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Editör: Mehmet Ali Atalay