Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tören konuşan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, eczacılık mesleğinin doğrudan insan sağlığı ile ilgili olması nedeniyle, geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olan kadim mesleklerden biri olduğunu vurguladı. 2600 yıllarında Eski Mezopotamya’da din adamı, eczacı, doktor vasfının aynı kişide toplandığını ifade eden Prof. Dr. Çalışkan, en iyi bilinen eczacılık kayıtlarının ise MÖ. 2900 yıllarında Mısır’da keşfedildiğini söyledi. Eski Yunan’da MÖ. 300 yıllarında yaşamış botanik bilimin duayeni doğa bilimci ve filozof Theophratus’un gözlemlerinin bugünkü bilime ışık tuttuğunun görüldüğünü dile getiren Çalışkan, MS. 100. yıllara gelindiğinde Adana civarında yaşadığı tespit edilen Dioscorides’in Roma orduları ile gezerek; ilaçların toplanması, depolanması ve kullanımına ilişkin yazdığı metinleri Materia Medica adlı eserinde topladığı bilgisini paylaştı. MS. 200 yıllarında yaşamış Galen’in ise eczacılık teknolojisinin eski adıyla Galenik biliminin temellerini attığını katılımcılarla paylaşan Çalışkan, Roma’da Tıp ve Eczacılık eğitimi veren Galen’in bugün hala kullanılmakta olan Cold Krem formülasyonun mücidi olduğunu söyledi.

“İlk toplum eczanesi Bağdat’a açıldı”
İlk toplum eczanelerinin Bağdat’a açıldığını ifade eden Çalışkan, “Tarihsel gelişime baktığımızda, Arap kültürü ile tıp ve eczacılık sanatının ayrıldığını öğreniyoruz. İlk toplum eczaneleri 8. yüzyıl civarında Bağdat’a açıldı. Arapların Avrupa’daki fetihleri ile de yeni eczane tarzı ve eczacılık sanatı icra şekli Avrupa’ya taşınmıştır. Dünyaca Avicenna adı ile bilinen hekim, şair filozof ve diplomat İbn-i Sina, El-Kanun fi’t Tıp adlı eseriyle eczacılık alanına önemli katkılarda bulunmuştur. Her ne kadar toplum eczaneleri açılsa da Tıp ve Eczacılığın kesin olarak ayrımı 1240 yıllarında Alman İmparatoru ve Sicilya Kralı 2. Frederick’in fermanı ile olmuştur. Tüm eczacıların uymak zorunda olduğu ilaç hammadde ve yapımı ile ilgili kuralları içeren ilk Farmakope fikri ise 1948 yılında Fransa’da doğmuştur” dedi.

“Türkiye’de ilk eczacılık öğretimi”
Türkiye’de eczacılık öğretiminin ise; 14 Mayıs 1839 tarihinde Sultan 2. Mahmut tarafından Galatasaray’da tahsis edilen Mekteb-i Tıbbıye-i Adliye-i Şahane (Askeri Tıp Mektebi) bünyesinde açılan “Eczacı Sınıfı” ile başladığını söyleyen Çalışkan, 14 Mayıs tarihinin “Eczacılık Günü” olarak halen kutlandığını ifade etti. Cumhuriyet döneminde ilk Eczacılık Fakültesi’nin ise 1960 yılında Ankara Üniversitesi’nde kurulduğu bilgisini paylaşan Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, günümüzde Eczacılık Fakültesi sayısının devlet ve vakıf üniversitelerinde 60’ı bulduğunu söyledi.


“Donanımlı ve başarılı fakülte”
Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin son 2 yıl içerisinde açılan fakülteler içerisinde en donanımlı fakülte olduğunun altını çizen Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, “Fakültemiz çok genç olmasına rağmen son 5 yılda açılan tüm eczacılık fakülteleri içerisinde bir ilki başarmıştır. Şuanda önlük giyecek öğrencilerimizin olduğu ikinci sınıfta Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (ABD) Başkanı Bahadır Bülbül hocamız danışmanlığında 1 lisans öğrencimiz TÜBİTAK 2209 projesini tamamlamış, Toksikoloji ABD Başkanı Didem Oral Hocamız danışmanlığında 4 lisans öğrencimiz de TÜBİTAK 2209 projesi yapmaya hak kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Başarılarını duymak gurur verici”
Prof. Dr. Ufuk Koca Çalışkan’ın açılış konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Eczacı Odası Düzce İl Temsilcisi Eczacı Yalçın Bakır ise; Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin açılmasını mutlulukla karşıladığını söyleyerek, daha yeni bir fakülte olmasına rağmen başarılarını duymanın gurur verici olduğunu ifade etti. Eczacılık Fakültesi öğrencilerini tebrik eden Bakır, kendilerine başarılı bir eğitim hayatı dileğinde bulundu.

Düzce’de polisten uyuşturucu operasyonu Düzce’de polisten uyuşturucu operasyonu


“Beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine de başlamış oldular”
Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir; Eczacılık Fakültesi’nin yeni olmasına rağmen; binası, laboratuvarları ve derslikleriyle oldukça donanımlı bir fakülte olduğunun altını çizdi. Eczacılık Fakültesi’nin akreditasyon süreci içerisinde olduğunu söyleyen Sözbir, beyaz önlüğün önemine vurgu yaparak öğrenciler, beyaz önlüklerini giymeleri ile mesleklerine de başladıklarını ifade etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Sözbir, 2023-2024 Eğitim- Öğretim Yılı’nın başarılı ve hayırlı olması temennisinde bulundu.
Gerçekleşen açılış konuşmalarından sonra tören; Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Sezik’in “Öğrenciyken Eczacı Olmak” konulu 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı açılış dersi ile devam etti. Dersin ardından program; öğrencilerin meslek hayatları boyunca kullanacakları beyaz önlüklerinin giyimi, panel oturumu ve hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.