İLAN

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi

30/05/2023

Saati

14:00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yeri

E-SATIŞ

Sıra

No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

Adet

M3/Ster/K

1

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

365

218.488

2

2.900,00

19.008,0 0

2

MERKEZ DEPO

SD.

2.Sn. Sarıçam Maden Direk

2722

236.178

9

1.700,00

12.046,0 0

3

MERKEZ DEPO

SD.

2.Sn. Göknar Maden Direk

867

74.995

5

1.600,00

3.599,00

4

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Nb.Kl. Karaçam

Tomruk

31

10.119

1

2.300,00

698,00

5

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam

Tomruk

618

245.239

4

2.400,00

17.656,0 0

6

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam

Tomruk

2272

396.676

9

2.100,00

24.992,0 0

7

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

607

223.273

8

2.300,00

15.407,0 0

8

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

3472

579.661

17

2.100,00

36.519,0 0

9

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam

Tomruk

572

350.854

4

2.500,00

26.314,0 0

10

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Ub.İn. Sarıçam

Tomruk

386

131.493

2

2.300,00

9.073,00

11

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

465

266.66

5

2.500,00

19.998,0 0

12

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

2084

608.79

9

2.300,00

42.007,0 0

13

MERKEZ DEPO

SD.

Karaçam Kağıtlık Odun

(M3)

251

35.044

2

1.300,00

1.367,00

14

MERKEZ DEPO

SD.

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

1011

106.759

5

1.300,00

4.164,00

15

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (M3)

1436

227.43

13

1.300,00

8.871,00

TOPLAM

1715

3711.659

95

30.900,00

241.719,

1-             İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 95 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih vesaatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır.

2-             İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgünündeaynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3-             Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4-             Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleripartiler için en az %3 oranında geçici teminatlarınıen geç ihale saatinekadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5-             Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesindeyer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6-             Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda  9 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8-   Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin  % 20’u  ile vergi, fon veharçlar peşin olarakalınacaktır. Satışın vadeliolarak yapılmasıdurumunda  12  (Oniki)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9-   Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.

11-   Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süreverilmesi halinde aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır.

Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12-   İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesinliste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:

Adres:

Telefon:       0(374) 311 6011

Fax No:        0(374) 311 6672

#ilangovtr Basın No ILN01830367