Kayıtlı ilk öpüşme eylemi Ortadoğu'da gerçekleşti: 'Evlilik dışında hoş karşılanmıyordu' Kayıtlı ilk öpüşme eylemi Ortadoğu'da gerçekleşti: 'Evlilik dışında hoş karşılanmıyordu'

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı'nın Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği hükümlerine dayanan iç kontrol sistemi ile ilgili birim çalışanları, tüm şubelerin iç kontrol birim sorumluları şubelere ait temel süreçler, alt süreçler, kritik kontrol noktaları, performans göstergelerinin revize edilmesi konularında bilgilendirildi.
Toplantıda konuşan Esra Uzun “İl Müdürlüğünde iç kontrol biriminin kurulduğunu, kurulan bu birimle ilgili mevzuata uygun kurum şeması oluşturulup müdürlüğe bağlı birimlerin iş akışları ve süreçlerin ile görev tanımlarının yapılarak kurumsallığın devamı ve işleyişte birlikteliğin sağlanması hedeflenmektedir" dedi.
Kamu iç kontrol standartları tebliğiyle birim tarafından idarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması gerekliliğinden söz eden Uzun, “Bu düşünceyle hareket ederek performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi önem arz etmektedir” dedi.
Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, İl Müdür Yardımcısı Sadık Kelez, İdari ve Mali İşler Şube müdürü İbrahim Urak ile şube ve birimlerde görevli personelin katılımıyla yapılan iç kontrol toplantısında şube müdürlüklerin ve birimlerin görev tanımları ile iş akışları konusunda bilgilendirme yapılarak görev envanteri tablosuna uygun olarak iş tanımlarının hazırlanması konuşuldu.

Editör: Berfin MUTLU