Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “03.03.2023 tarihli ve 7438 sayılı Kanun çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak

Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum

Denizbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

Ürün Vadesi

Azami 36 ay (ödemesiz dönem dahil)

Azami 6 ay ödemesiz dönem

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri

İşletme Kredisi/Muraba

Nakdi Krediler

Taksitli Krediler

Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

Ücret ve Komisyon Oranları

İş dünyası seçim sonuçlarından memnun İş dünyası seçim sonuçlarından memnun

Kurum, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.

Kredi Veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır.

Özel Şartlar

Paket kapsamında kullandırılacak olan kredi yalnızca 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacaktır. Bunun dışında herhangi bir nakit/nakit dışı amaç için kullanılamaz. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacaktır.”

HABER: Berfin MUTLU