İLAN

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi

29/03/2024

Saati

14:00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yeri

E-SATIŞ

Sıra

No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

Adet

M3/Ster/K

1

MERKEZ DEPO

SD.

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam

Tomruk

28

11.55

1

3.200,00

1.109,00

2

MERKEZ DEPO

SD.

2.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

344

97.329

2

3.000,00

8.760,00

3

MERKEZ DEPO

SD.

2.Sn.Ub.Kl. Sarıçam

Tomruk

172

86.871

2

3.500,00

9.122,00

4

MERKEZ DEPO

SD.

2.Sn.Ub.İn. Sarıçam

Tomruk

169

50.631

1

3.200,00

4.861,00

5

MERKEZ DEPO

SD.

2.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

118

39.513

1

3.200,00

3.793,00

6

MERKEZ DEPO

SD.

2.Sn. Sarıçam Maden Direk

4596

387.777

11

2.200,00

25.594,0 0

7

MERKEZ DEPO

SD.

2.Sn. Göknar Maden Direk

1681

162.985

4

2.100,00

10.269,0 0

8

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam

Tomruk

651

242.356

8

2.800,00

20.358,0 0

9

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Nb.İn. Sarıçam

Tomruk

1397

295.338

11

2.500,00

22.152,0 0

10

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

229

88.236

6

2.800,00

7.413,00

11

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

2518

501.39

14

2.400,00

36.099,0 0

12

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Ub.Kl. Sarıçam

Tomruk

445

223.251

4

3.000,00

20.092,0 0

13

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Ub.İn. Sarıçam

Tomruk

674

233.904

5

2.700,00

18.946,0 0

14

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

482

275.706

5

3.000,00

24.814,0 0

15

MERKEZ DEPO

SD.

3.Sn.Ub.İn. Göknar Tomruk

670

221.659

6

2.600,00

17.291,0 0

16

MERKEZ DEPO

SD.

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

821

137.608

8

2.100,00

8.669,00

17

MERKEZ DEPO

SD.

Göknar Kağıtlık Odun (M3)

1368

199.95

11

2.100,00

12.599,0 0

TOPLAM

1636

3256.054

100

46.400,00

251.941,

1-             İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 100 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih vesaatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır.

2-             İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgünündeaynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.

3-             Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.

4-             Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleripartiler için en az %3 oranında geçici teminatlarınıen geç ihale saatinekadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

5-             Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesindeyer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.

6-             Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin %50 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 50'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda  7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

8-   Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin  % 20’u  ile vergi, fon veharçlar peşin olarakalınacaktır. Satışın vadeliolarak yapılmasıdurumunda  12  (Oniki)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır.

9-   Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.

10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 45 vade faizi alınacaktır.

11-   Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde aylık % 3.75 gecikme faizi alınacaktır.

Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 3.75 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.

12-   İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesinliste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no:

Adres:

Telefon:       0(374) 311 6011

Fax No:        0(374) 311 6672

#ilangovtr Basın No ILN0200372