Traktör ters döndü. Yaşlı adam hayatını kaybetti... Traktör ters döndü. Yaşlı adam hayatını kaybetti...

Gerede Deri İhtisas OSB 118 Ada 1 Parsel ’de bulunan 204 m2 kapalı alanı olan lokanta, büfe ve çay ocağı vasıflı taşınmaz, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14.00’da Gerede Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü’nün, OSB 9 Nolu Sokak No.2 Gerede/Bolu adresinde ihale kiralanacak. İhaleye katılmak isteyenlerin yüzde 3 oranında 18 bin TL’lik geçici teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Tahmini aylık 10 bin TL artı KDV’den çıkması düşünülen lokanta, büfe ve çay ocağı vasıflı taşınmazının ilk kiracısı da bu ihale ile belirlenecek.

İşte Tüm Detaylar
Gerede Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Şartname ve ekleri Gerede Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.  maddesi hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle gerçekleştirilecektir. İhale, Gerede Deri İhtisas OSB Toplantı salonunda, belirtilen tarih ve saatte Gerede Deri İhtisas OSB Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihaleye katılabilmek için gereken belgeleri Son başvuru saatine kadar Gerede Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. Başvuru dosyası idarece uygun bulunan ve belgeleri eksiksiz olan istekliler ihaleye katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. Katılımcıların Gerede Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü’ne su, aidat vb. borçlarının bulunmadığına dair belge sunmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Gerede Medya Takip

Editör: Havva AKÇA