DERLEYEN: HAVVA AKÇA

Büyük İskender’in ölümünden sonra imparatorluk komutanlar arasında paylaşılmış, Bolu bölgesinde Bitinya Krallığı kurulmuştur. O dönemlerde halk "Bithyn" ismi ile anılıyordu. Bu yüzden Bolu'nun da içinde bulunduğu Kuzeybatı Anadolu'ya "Bithynia" denilmiştir.

Bithynia krallarından Nikomedia III. Philopator’un vasiyetname ile Bithynia devletini Roma’ya bırakır. Roma, Mithridat harpleri için Bithynia’ya büyük önem vermiştir, zira Pothus’a giden yollar Nikomedia (İzmit), Nikaia (İznik), Claudiopolis (Bolu), Kratea (Gerede) ve Pompeipolis (Taşköprü) şehirleri üzerinden Bithynia’dan geçmekteydi.


BOLU ADI “POLİS” KELİMESİNDEN GELİYOR


Bithynia adı, Roma İmparatoru T. Claudius zamanında Claudiopolis olarak değiştirilmiş, Bolu adının da bu kelimenin sonundaki “polis” kelimesinden geldiği ileri sürülmüştür.

Yeniçağa Gölü’nde ekipler harekete geçti Yeniçağa Gölü’nde ekipler harekete geçti

Bizans zamanındaki Bithynia hakkında yazılan kilise listelerinden birinin yazarı Leo Diaconus, “Galatialıların en mutlu şehri Claudiopolis’tir” demiştir. Bu dediğine göre de Bizans zamanında Bolu’nun Galatia’ya bağlandığı anlaşılmaktadır. Bizans zamanında yapılan idari bölünüşteki değişikliklere rağmen Claudiopolis’in yine bir metropol şehir olarak kalması Bolu’nun önemini ve büyüklüğünü o devirde de koruduğunu göstermektedir.

KAYNAK: ÇELE DERGİSİ