Bolu-Düzce arasında 100 yıllık rekabet! İşte sebebi... Bolu-Düzce arasında 100 yıllık rekabet! İşte sebebi...

Haber: Berfin Mutlu
Türkiye Kamu-Sen Bolu İl Başkanı Özübek, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında enflasyonun beklentilerin altında bir artış gösterdiğini ve mal ve hizmet fiyatlarının ortalama %1,64 oranında arttığını, yıllık enflasyonun ise %71,30 olarak belirlendiğini ifade etti. Yılın ilk yarısında enflasyonun toplamda %24,73 oranında yükseldiğini belirten Özübek, Ocak ayında memur maaşlarına yapılan %15’lik artışın, altı aylık sürede 9,73 puan eridiğini söyledi.
“MEMUR MAAŞLARINDAKİ ERİME 10 PUAN”
Başkan Özübek, "Yalnızca 2024 yılında memur maaşlarındaki erime 10 puana yaklaşırken, alım gücündeki düşüş mutfak masrafları ve zorunlu harcamalar hesaba katıldığında çok daha fazla oldu. Bu ay itibarı ile memur ve emekli maaşlarına %9,31 oranında enflasyon farkı ödenecek. Ancak bu enflasyon farkı, bir artış olmaktan ziyade dönem içinde meydana gelen erimenin karşılanması amacıyla verildiğinden kamu çalışanlarının zararlarını karşılamaktan uzak kalmıştır" dedi.
“DAR VE SABİT GELİRLİLERİ ZORA SOKACAK TEDBİRLER ALINMAKTADIR“
Ülkenin ekonomik durumunu düzeltmek ve kamunun finans ihtiyacını karşılamak amacıyla pek çok tedbir alındığını belirten Özübek, "Geçtiğimiz aylarda tasarruf tedbirleri adı altında birtakım önlemler öngörülmüştü. Bu önlemlerin büyük bir kısmı, servis hizmetlerinin kaldırılması, koruyucu giyim yardımı, fazla mesai ödemeleri, lojman kiraları gibi kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarını doğrudan ilgilendiren konuları içeriyordu. Şimdi ise yeni vergi düzenlemeleri ve elektrik fiyatlarına %38 oranında zam yapılması gibi dar ve sabit gelirlileri zora sokacak tedbirler alınmaktadır" ifadelerini kullandı.
“MAAŞLARIYLA AY SONUNU GETİRMELERİ İMKÂNSIZ HALE GELMEKTEDİR”
Enflasyon oranlarına bakıldığında sabit geliri olan memur ve emeklilerin ay sonunu getirmede sıkıntı yaşadıklarını belirten Özübek, "Yaşam maliyetleri ve vergiler arttıkça memur ve emeklilerin eriyen maaşlarıyla ay sonunu getirmeleri imkânsız hale gelmektedir. Ücret ve vergi politikaları, gelir dağılımını sağlamak ve maaşlardaki erimenin durdurulması için tek mekanizmadır. Kamu hizmetlerinin açıklanan enflasyonun üzerinde artırılması, enflasyonu yükseltici bir etki yaparken dar ve sabit gelirli kesim için de ağır bir darbe olmaktadır. Ülkemizde vergi politikası, dar ve sabit gelirlilerin ödediği verginin üst gelir gruplarının üzerine çıkmasıyla şekillenmiştir. Bu nedenle vergi politikaları, vergiyi tabana değil tavana yaymak şeklinde belirlenmeli ve herkesin gelirine göre vergi ödemesini sağlayacak bir vergi sistemine ihtiyaç vardır" dedi.
“TALEPLERİMİZİN KARŞILIK BULMASI HAYATİ BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR” 
Özübek, açıklanan enflasyon rakamları sonrası maaşların yetersiz kaldığını belirterek, “Bu süreçte maaşlara ek zam verilmesi, refah payı eklenmesi, enflasyon farkının ortaya çıktığı ay itibarı ile maaşlara yansıtılması ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi yönündeki taleplerimizin karşılık bulması hayati bir önem taşımaktadır. 2024 yılının yarısını tamamladığımız bu dönemde memur ve emeklilere verilecek %10 zamla bu dönemin atlatılamayacağı görülmelidir. Çarşı ve pazarda fiyatlar sürekli yükselirken alım gücünü koruyacak, memur ve emekliye nefes aldıracak uygulamalara ihtiyaç vardır. Enflasyonun hızının kesilmesi ve hayat pahalılığının belinin kırılması uzun bir süre alacak gibi görünmektedir. Çalışanlara ek zam ve refah payı verilmeden bu sürecin atlatılamayacağının yetkililerce kabul edilmesi ve bir an önce çalışandan yana uygulamalara dönülmesi gerekmektedir" dedi.

Muhabir: Berfin Mutlu