DÜZELTME İLANI

KÖPRÜ İNŞAATI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE ANKARA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu İli Dereleri Üzerindeki Sanat Yapılarının Yapımı ve Rehabilitasyonu 3 Kısım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Bolu İli Dereleri Üzerindeki Sanat Yapılarının Yapımı ve Rehabilitasyonu 3 Kısım yapım işinde İhale (son teklif verme) tarihi 31/07/2023 olarak yayımlanan ihalenin ihale tarihi 03/08/2023 olarak değiştirilmiştir. İlgilere duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01861518