Oda Başkanı Hüseyin Alan, “Son yapılan değişiklikle zemin etüdlerinin jeoloji mühendisleri tarafından denetlenmesi komple engellenmiş oldu. Zaten pamuk ipliğine bağlıydı.

TZOB açıkladı! Mart ayındaki en yüksek fiyat farkları TZOB açıkladı! Mart ayındaki en yüksek fiyat farkları

İptal davası açıldı

6 Şubat 2023 depreminden kısa süre önce, 23 Aralık 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle, binaların zemin ve temel etüdlerinin denetimini jeoloji mühendislerinin yapması şartı kaldırıldı. Ayrıca yapı denetim kuruluşunun, zemin etüdlerinin denetimi konusunda bünyesinde teknik eleman bulundurup bulundurmaması, ilgili kuruluşun takdirine bırakıldı. JMO, söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

JMO Başkanı Hüseyin Alan, Milliyet’e yaptığı açıklamada “Son yapılan değişiklikle zemin etüdlerinin jeoloji mühendisleri tarafından denetlenmesi komple engellenmiş oldu. Zaten pamuk ipliğine bağlıydı, onu da kopardılar. Deprem bölgesindeki yıkımların en az yüzde 50’si belki zeminden kaynaklı sorunlar. Yani sıvılaşma var, yanal yayılma, heyelan var, fay zonları üzerine oturanlar var, çökmeler var. Bu düzenleme, asıl zemin etüdlerinin denetlenmemesi üzerine kurgulanan bir sistem” dedi. Bu sayede, yapı denetim kuruluşlarının zeminden kaynaklı bina hasarlarında sorumluluğu üzerinden atmasına kapı açıldığını söyleyen Alan, “Birçok yerde ‘Bizim sorumluğumuzda değil, biz denetim yapmak zorunda değiliz, böyle bir hüküm yok’ diye açılan davaların çoğundan kurtulacaklar. Sadece proje ve malzeme denetimiyle binalarınız kurtulmuyor. İşte gördük, onbinlerce bina zeminden kaynaklı nedenler yüzünden yıkıldı. Şimdi sen bunun denetiminini yapmamak için çaba sarfediyorsun. Zemin incelemeleri yapılmayacağı gibi, bir de ilgili mühendisler tarafından yapılması engelleniyor” diye konuştu.