Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini, Allah’a ve Ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte bunlar, doğru yolda olmaları umulanlardır.”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Beldelerin Allah’a en sevimli olan mekânları, camilerdir.”

Aziz Müminler!

Camiler ve mescitler, Allah’ın evleridir. İslam medeniyetinin simgesidir. Şehirlerin kalbidir. Birlik

ve beraberliğimizin nişanesidir. Beş vakit kıyama durduğumuz, Rabbimizin huzurunda huzur

bulduğumuz mabetlerdir. Dilimizden dökülen aminlerimize, içten içe akıttığımız göz yaşlarımıza

şahit olan secdegâhlardır.

Kıymetli Müslümanlar!

Hademe-i hayrat olarak camilerimizde görev yapan hocalarımız ise yüce dinimiz İslam’ın

Bolu’nun en acı günü Bolu’nun en acı günü

hakikatlerini bizlere öğreten nebiler yolunun varisleridir. Kur’an’ın eşsiz ilkelerini ve Allah

Resûlü (s.a.s)’in güzel ahlakını aktaran hatiplerimizdir. Mümin gönüllere Kur’an’ı nakşeden, öğrenen ve öğretenlerinizdir” nebevi iltifatına mazhar olan din görevlilerimizdir.

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır:

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun.”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, bu ayet-i kerimeyi kendimize şiar edindik. Öncelikli gayemiz,

cami merkezli bir hayatla, tüm insanlığın ihyasıdır.

İstiklal marşımızdaki “Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli; ebedî yurdumun üstünde

benim inlemeli” mısraları da bu amaçla ve bu ruhla dile getirilmiştir.

Aziz Müslümanlar!

Rabbimiz el-Câmi’ ismiyle bütün mahlûkatı rahmeti ve merhametiyle nasıl kuşatıyorsa, camilerimiz de ırkı, dili, rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun bütün Müslümanları bağrına basıyor. Din görevlileri olarak bizler de başta camilerimiz ve Kur’an kurslarımız olmak üzere aile ve dini rehberlik bürolarımız, gençlik merkezlerimiz gibi pek çok alanda insanımıza hizmet sunuyoruz. Hastanelerden KYK yurtlarına, engelli kardeşlerimizden bağımlılara, okullardan işyerlerine kadar pek çok yerde İslam’ın rahmet yüklü mesajlarını kardeşlerimize ulaştırmanın gayretindeyiz.

Kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı herkesin okuyabileceği, dinimizi, değerlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü öğrenebileceği kitaplar ve dergiler yayınlamaktayız. Dijital mecralar, Diyanet TV ve Diyanet Radyolarımız aracılığıyla din-i mübin-i İslam’ı aziz milletimize ve tüm insanlığa anlatmanın çabası içindeyiz. Her yaştan ve her meslekten insanımıza yüce kitabımız Kur’an’ı öğretmeyi asli görev telakki ediyoruz.

Dinimizi istismar etmeye, değerlerimizi yozlaştırmaya, aile yapımıza zarar vermeye çalışanlara karşı bilgiyle ve hikmetle mücadele etmenin gayreti içindeyiz.

Kıymetli Müminler!

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerle camilerimizin ve din görevlilerimizin

medeniyetimizdeki yeri ve önemi anlatılmaktadır. İdrak ettiğimiz haftanın hayırlara vesile olmasını

Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Geçmişten günümüze insanlığın manevi imarını gerçekleştiren,

iyilik yolunda örnek ve önder olan din görevlilerimizden, camilerimizin inşa ve imarını

gerçekleştiren hayır sahiplerinden ve bütün cemaatimizden ahirete irtihal edenlere rahmet,

hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

Muhterem Müslümanlar!

Hutbeme son verirken bir hususu sizlere hatırlatmak istiyorum. 2024 yılı Hac ön kayıtları 11

Ekim tarihinde sona erecektir. İlk defa başvuru yapacak olan kardeşlerimiz e-devlet üzerinden

işlemlerini gerçekleştirebilirler. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi il ve ilçe müftülüklerimizden alabilirsiniz.