Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidilmiştir.

Buna göre:

Paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki tablolarda yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir" denildi.

Tablo 1.Paylar, Yeni Pay Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat AdımlarıTablo 1.Paylar, Yeni Pay Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat Adımları

Fiyat seviyesi (TL) Fiyat adımı (TL)0,01-19,99 0,0120-49,99 0,0250-99,99 0,05100-249,99 0,10250-499,99 0,25500-999,99 0,501.000-2.499,99 1,002.500 ve üzeri 2,50

Tablo2. Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat AdımlarıTablo2. Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım

Fonları Fiyat Adımları

Fiyat Seviyesi (TL) Fiyat Adımı (TL)0,01-49,99 0,0150-99,99 0,02100-249,99 0,05250-499,99 0,10500-999,99 0,251.000-2.499,99 0,502.500 ve üzeri 1,00

Proje yatırım fonlarının detayları... Proje yatırım fonlarının detayları...

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Tablo3. Maksimum Kotasyon Yayılma AralıklarıTablo3. Maksimum Kotasyon Yayılma Aralıkları

Fiyat Seviyesi (TL) Maksimum Yayılma Aralığı Adım Sayısı / % Fiyat Aralığı0,01-1,00 61,01-2,50 82,51-10,00 1010,01 ve üzeri %1

Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1'de yer alan tablolardaki şekliyle yeniden belirlenmiştir.