Boluspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Yönetim Kurulumuzca, Boluspor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 02.07.2024 Salı günü Saat 17.00’de Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi Bolu Belediyesi yanında bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonunda yapılmasına bu toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 09.07.2024 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Kongrede görüşülecek maddeler şöyle:

1-Açılış ve Yoklama,

2- Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4- Açılış konuşması,

5- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,

6- Denetim Kurulu raporunun okunması,

7- Bilanço Gelir – Gider hesaplarının okunması,

8- Yönetim ve Denetim Kurulu raporları, Bilanço Gelir – Gider hesapları üzerinde görüşmelerin yapılması,

TKDK Yatırımları Bolu’lu Yatırımcılarımıza Anlatıldı TKDK Yatırımları Bolu’lu Yatırımcılarımıza Anlatıldı

9- Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin, Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi ve oylanması,

10- 2024 – 2025 sezonu Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve oylanması,

11- 7405 sayılı kanunun 20. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, Spor Kulübümüzün gelir ve alacaklarının üçüncü kişilere devri ile ilgili olarak bir önceki hesap döneminde gerçekleşen brüt gelirinin yüzde yirmi beşini aşan tutarda işlem yapılması için seçilecek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,

12-  7405 sayılı kanunun 20. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca, Spor Kulübümüzün 2024/2025 futbol sezonuna ilişkin bütçe yılında, önceki yıl brüt gelirlerinin yüzde ellisine kadar ek bütçe verilip verilmemesi hususunun ve bu hususta seçilecek olan Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması,

13-Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (ASKF) Kulübümüzün temsili için 3 delege seçimi,

14-Genel Kurul üyeliklerine Yönetim Kurulu Kararları ile son verilen üyelerin üyelikten çıkarılmasına dair kararların onaylanması,

15- Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 76. maddesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Kulüplerin Futbol Dalında Tescili Talimatı’nın 11. ve 12. maddeleri ve 7405 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca, Spor Kulübümüz bünyesinde yer alan Futbol Şubesi ve buna bağlı tüm amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinin, tüm aktif ve pasifleriyle beraber bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş yada kurulacak olan bir anonim şirkete süresiz olarak devri ve bu hususta her türlü işlemi yapması için seçilecek yönetim kurulumuza en geniş şekilde yetki verilmesi,

16-Kulübümüz profesyonel futbol takımının tesisleri ile alt yapı tesislerimizin Kulübümüze tahsisi hususunda akdedilmiş olan sözleşmeler kapsamında kullanım hakkının, Kulübümüzün hissedarı olacağı ve futbol faaliyetlerini devredeceği ilgili anonim şirket tarafından da Kulübümüze sağlanan aynı şart ve imkanlarla kullanılması hususunda gerekli girişimlerde

bulunulması ve bu hususta seçilecek olan Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması

17- Kulübümüzün resmi müsabakalarını oynadığı Bolu Atatürk Stadyumunun, Kulübümüzün hissedarı olacağı ve futbol faaliyetlerini devredeceği ilgili anonim şirket tarafından da Kulübümüze sağlanan aynı şart ve imkanlarla kullanılması hususunda gerekli girişimlerde bulunulması ve bu hususta seçilecek olan Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması

18- Gündemde bulunmayan konular ile ilgili olarak Genel Kurul üyelerimizden önerge ve/veya teklif gelmesi halinde bunların da görüşülmesi ve oylanması

19-Başkan adaylarına konuşma yapmak için söz verilmesi,

20- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,

21-Dilek ve temennilere dair konuşma yapmak isteyen üyelere söz hakkı verilmesi,

22- Kapanış

Kaynak: Bolu Postası