T.C.
BOLU
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu ili merkez Demirciler köyü 1.352,44 m2 yüzölçümlü 141 ada 2 parsel sayılı tarla niteliğinde taşınmaz köy içi mevkiinde, kadastrosal yola cephesi mevcut, özel mülkiyete haiz taşınmazlarla çevrili, taşınmaz üzerinde 2 adet 25-30 yaşlarında ceviz 1 adet 15-20 yaşlarında fındık ağacı bulunmakta değerleri 2.750,00TL., hafif orta eğime sahip arsa olarak nitelendirilmiş arazi bedeli 300,00TL/m2 * 11.352,44=405.732,00+ ağaç bedeli 2.750,00TL=408.482,00TL değer tesbit edilmiştir.
Yüzölçümü : 1.352,44 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 408.482,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 14:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 14:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 14:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Bolu ili merkez Demirciler köyü 904,69 m2 yüzölçümlü 142 ada 30 parsel sayılı tarla niteliğinde taşınmaz köy içi mevkiinde kadastrosal yolu mevcut,özel mülkiyete haiz taşınmazlarla çevrili, muhtelif cevizfındık erik ağaçları mecut ağaç bedeli olarak 9.500,TL.,taşınmaz hafif-orta eğime sahip arsa olarak değerlendirilmiş arsa bedeli 300,00TL*904,69=271.407,00TL. + ağaç bedeli 9.500,00TL. toplam = 280.907,00Tl. bedel tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 904,69 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 280.907,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 14:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 14:31

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu ili merkez Demirciler köyü6.260,82 m2 yüzölçümlü 109 ada 112 parsel sayılı tarla niteliğinde taşınmazHafif -orta eğime sahip IV sınıf tarım toprağına sahip killi- tınlı , orta derinlikte toprak yapısına sahip, köy yerleşik alanı dışında, kadasatrosal yolu bulunmamakta dört tarafoı özel mülkiyete haiz taşınmazlar ile çevrili arazi bedeli 90.00TL.m2 *6.260,82= 563.473,80TL.değer tesbit edilmiştir.
Yüzölçümü : 6.260,82 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 563.473,80 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 14:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 14:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 14:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 14:41

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bolu ili merkez Demirciler köyü 4.3372,11yüzölçümlü 109 ada 114 parsel sayılı tarla niteliğinde taşınmazköy yerleşik alan sınırı dışında kadastrosal yolu bulunmamakta çevresi özel mülkiyete haiztaşınmazlar ile çevrili, hafif-orta eğime sahip olup IV.sınıf tarım arazisi killi-tınlı orta derinlikte toprak yapısına sahip arazi bedeli 90,00TL*4.337,11=390.339,90Tl. olarak tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 4.337,11 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 390.339,90 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 14:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 14:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2023 - 14:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2023 - 14:51

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.