Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında %11,4 artarak 565 bin 594 oldu.

Ölen kişilerin 2020 yılında %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Bolu’da ölüm sayısı 2021 yılında 2 bin 806 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Bolu’daölüm sayısı 2020 yılında 2 bin 570 iken 2021 yılında 2 bin 806 oldu.

Kocaeli’deölüm sayısı 2021 yılında 12 bin 198 oldu

DEPREM UZMANLARI BOLU’YU DEĞERLENDİRDİ DEPREM UZMANLARI BOLU’YU DEĞERLENDİRDİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kocaeli ilinde Ölüm sayısı 2020 yılında 9 bin 846 iken 2021 yılında 12 bin 198 oldu.

Sakarya’daölüm sayısı 2021 yılında 8 bin 228 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Sakarya ilinde Ölüm sayısı 2020 yılında 6 bin 926 iken 2021 yılında 8 bin 228 oldu.

Düzce’de ölüm sayısı 2021 yılında 3 bin 105 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Ölüm sayısı 2020 yılında 2 bin 644 iken 2021 yılında 3 bin 105 oldu.

Yalova’da ölüm sayısı 2021 yılında 2 bin 278 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yalova ilinde Ölüm sayısı 2020 yılında bin 798 iken 2021 yılında 2 bin 278 oldu.

Kaba ölüm hızı binde 6,7 oldu

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.

Doğu Marmara Bölgesinde yer alan TR42 Bölgesinde yer alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerindeki 2021 yılındaki Kaba Ölüm hızı ise söyledir; Kocaeli ilinde binde 6,1, Sakarya ilinde binde 7,8, Düzce ilinde binde 7,8, Bolu ilinde binde 8,8,Yalova ilinde ise binde 8,0 olarak gerçekleşmiştir.

 Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,0 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi.

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında %33,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %14,0 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,4 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Bolu ilinde Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Bolu ilinde ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında bin 85 sayısı ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini 400 sayısı ile solunum sistemi hastalıkları, 374 sayısı ile diğer nedenler izledi.

Kocaeli ilinde Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında 3 bin 361 sayısı ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini 2 bin315 sayısı ile Covıd-19, 1 835 sayısı ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler izledi.

Sakarya ilinde Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında 3 bin 243 sayısı ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini 1 bin 233 sayısı ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, 927 sayısı ile Diğer nedenler izledi.

Düzce ilinde Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında 1 066 sayısı ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini 487 sayısı ile Diğer nedenler, 420 sayısı ile iyi huylu ve kötü huylu tümörlerizledi.

Yalova ilinde Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2021 yılında 672 sayısı ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini 363 sayısı ile Covıd-19, 342 sayısı ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, Afyonkarahisar oldu

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %43,4 ile Afyonkarahisar oldu. Bu ili %43,1 ile Aydın, %42,0 ile Çanakkale, %40,2 ile Balıkesir izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,1 ile Kayseri oldu. Bu ili %27,4 ile İstanbul, %27,6 ile Kocaeli, %28,3 ile Muş ve Eskişehir izledi.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %17,8 ile Ankara oldu

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2021 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il %17,8 ile Ankara oldu. Bu ili %17,2 ile Kars, %17,1 ile Tekirdağ, 17,0 ile Iğdır izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %7,9 ile Kilis oldu. Bu ili %8,7 ile Şanlıurfa, %8,9 ile Siirt, %9,0 ile Gaziantep izledi.

 COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 65 bin 198 oldu

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 iken 2021 yılında 65 bin 198 oldu. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında ölenlerin 35 bin 693'ünü erkekler, 29 bin 505'ini kadınlar oluşturdu.

COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin 2020 yılında en fazla olduğu yaş grubunun 65-74, 2021 yılında ise 75-84 olduğu görüldü. COVID-19 nedeniyle 2021 yılında 75-84 yaş grubunda ölenlerin 9 bin 493'ünü erkekler, 8 bin 566'sını kadınlar oluşturdu.

 Bebek ölüm hızı binde 9,2 oldu

Bebek ölüm sayısı, 2020 yılında 9 bin 657 iken 2021 yılında 9 bin 938 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2020 yılında binde 8,7 iken 2021 yılında binde 9,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleşti.