HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu’nun gözde turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’nda 2018 yılında 7 milyon lira harcanarak yapılan 25 bungalov ev sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Gölcük Platformu tarafından durdurulması için mahkemeye taşındı. Yüzde 80’i tamamlanan proje Bolu İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. 2019 yılının Mayıs ayında da mahkeme projeyi iptal etti.

Bolu İdare Mahkemesi’nin verdiği karara itiraz eden Tarım ve Orman Bakanlığı davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesine taşıdı. Mahkeme dosyayla ilgili verdiği kararda, “Ankara Bölge İdare Mahkemesi dava konusu işlemin kısmen iptali, kısmen davanın reddi, kısmen davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda Bolu İdare Mahkemesi’nce verilen kararın istinafa başvurulan kısmı usul ve hukuka uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, istinaf başvurusunun reddine karar vermiştir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin kararıyla ilgili Danıştay’a itiraz edildi.

DANIŞTAY KARARI BOZDU

Gölcük’te yapılan 25 adet bungalov evin projesinin iptal istemi Danıştay tarafından bozuldu. Danıştayın verdiği kararda özetle, Kır evleri (bungalov), kamp alanı ile idare-konuk evinin doğal yapıyı bozmayacağı, yapılan doğaya uygun şekilde yapıldığının görüldüğü belirtildi. Kararı oy çokluğuyla bozan Danıştay, yeniden karar verilmesi için dosyayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi.

ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARAR UYDU

Ankara Bölge İdare Mahkemesi de Danıştay’ın bozma kararına uyarak, “Danıştay Altıncı Dairesinin bozma kararına uyularak davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulü ile 2016 yılı onaylı Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonunun kır evleri (bungalov) kamp alanı ile idare-konuk evi kullanım kararlarına ilişkin olarak dava konusu işlemin iptali yolunda Bolu İdare Mahkemesince verilen kararın kaldırılmasına, esastan incelenen davanın reddine” karar verdi.

CHP Sözcüsü Yücel: AKP ve MHP’den devralınan belediyelerin borç yükü 100 milyar lira CHP Sözcüsü Yücel: AKP ve MHP’den devralınan belediyelerin borç yükü 100 milyar lira

Kararın ardından, yapımı tamamlanmasına rağmen atıl şekilde bulunan 25 bungalovun bakım ve onarımları yapılarak projenin geri kalan kısımları da tamamlanarak tatilcilerin hizmetine sunulmasının önü açıldı.

ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞIYACAK

Kararı öğrenen Avukat Begüm Tunçel, projenin iptali için kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını söyledi.

Editör: Faruk ÇİDEM