HABER MERKEZİ

Toplantıya; HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı Emre GÜRÇAY, Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanı Kahraman AKDOĞAN, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde görevli konu uzmanı Hakan GÖKTÜRK, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanlığında görevli mühendis Yılmaz Asutay TURAN, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanlığında görevli mühendis Cem CEYHAN, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya AR, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Kemal YILDIZ, DSİ 53. Şube Müdürü Fatih HAVAN, Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürü Ahmet CANER, DKMP Şube Müdürü Mustafa GÖZLER,  Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa ARSLAN, İl Müdür Yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri katıldı.

Toplantı; HAYGEM Genel Müdür Yardımcısı Emre GÜRÇAY’ın açılış konuşması ile başladı.

Bugün 48.il olarak Bolu’da toplanıldığını ve bu toplantıların 81 ilde tamamlanacağı bilgisinin ardından; il planlaması neden zorunlu, neden yapmamız gerekiyor, bunları nelerle destekleyeceğiz, nasıl yapacağız vb konularda bilgilendirme yapıldı. Programın formatından bahsedildi.

Cemil Sarıcı'dan 23 Nisan Mesajı Cemil Sarıcı'dan 23 Nisan Mesajı

Toplantıda, tarımsal üretim planlaması ve çeşitli sektörel stratejiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Türkiye'nin tarım sektörünü geleceğe taşıyacak olan planlamalar ve politikalar üzerine yoğun bir istişare süreci gerçekleştirdi. Bu toplantı, Türkiye'nin tarım sektörünü daha verimli ve sürdürülebilir bir hale getirme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilemektedir. Ayrıca artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı arttırmıştır. Bu nedenle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da arttırmıştır. Uzun yıllardır dile getirilen, tüm paydaşların mutabık olduğu devrim niteliğindeki tarımsal üretim planlamasının #ÜretiminÜreticininYüzyılı yaklaşımıyla yola çıktığımız TÜRKİYE YÜZYILINDA hayata geçirilmesi için adımlar ivedilikle atılmaktadır.

Tarımsal üretim planlamasının uygulanmasına yönelik “Tarımsal Üretimin Planlanması Yönetmeliği" 14 Eylül 2023'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri alanlarında üretim planlaması çalışmalarına başlanmıştır. Yerelden merkeze bir yaklaşım ile kurgulanan planlama sürecinde illerdeki tarımsal üretimle ilgili tüm paydaşların temsil edildiği il teknik komiteleri kurulmuştur. Teknik komiteler illerin üretim potansiyeli, belirlenen ülkesel ihtiyaçlar, su varlığını ve iklim değişikliği gibi kısıtları da dikkate alarak illerdeki ürün desenlerini belirleyerek Bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna iletecekleridir.   Diğer taraftan üretim planlamasını teşvik etmek için tarımsal destekler ve hibe programları, sübvansiyonlu krediler, sözleşmeli üretim gibi uygulamalarda düzenlenmeler yapılmaktadır.

İl Müdürlüğü Tarımsal Üretim Planlaması çalışmaları sunusunun ardından, TRGM, HAYGEM, BSGM ve BÜGEM sunumları gerçekleştirildi. Sunumlar sonrası karşılıklı soru-cevap ile devam eden toplantı çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

Editör: Berfin MUTLU