İLAN

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi

06.09.2023

Saati

14:00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

MENGEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Yeri

https://esatış.ogm.gov.tr

Sıra No

Deposu

Cinsi

Boy (m)

Miktarı

Parti Sayısı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Adet

M3/Ster/K

1

BÖLGEÖNÜ SD.

2.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

75

2

3.600,00

8.100,00

2

Muhtelif

2.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

23

112,638

3

3.200,00

10.813,00

3

Muhtelif

2.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

123

113,829

2

3.500,00

11.952,00

4

Muhtelif

2.Sn. Kayın Maden Direk

246

35,799

2

2.100,00

2.255,00

5

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Göknar Tomruk

551

162,387

4

2.200,00

10.717,00

6

Muhtelif

3.Sn.Kb.Kl. Kayın Tomruk

176

101,753

3

2.300,00

7.021,00

7

Muhtelif

3.Sn.Kb.İn. Kayın Tomruk

304

55,011

2

2.000,00

3.301,00

8

APACA SD.

3.Sn.Nb.İn. Karaçam Tomruk

637

104,501

1

2.200,00

6.897,00

9

BÖLGEÖNÜ SD.

3.Sn.Nb.Kl. Sarıçam Tomruk

0

105

2

2.900,00

9.135,00

10

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Göknar Tomruk

2601

1294,916

14

2.600,00

101.002,00

11

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Göknar Tomruk

756

136,707

2

2.300,00

9.433,00

12

Muhtelif

3.Sn.Nb.Kl. Kayın Tomruk

682

656,295

12

2.600,00

51.192,00

13

Muhtelif

3.Sn.Nb.İn. Kayın Tomruk

1071

220,112

5

2.200,00

14.527,00

14

APACA SD.

3.Sn.Ub.Kl. Göknar Tomruk

409

365,26

1

2.800,00

30.682,00

15

KİREMİTLİK SD.

3.Sn.Ub.Kl. Kayın Tomruk

0

15

1

2.800,00

1.260,00

16

BÖLGEÖNÜ SD.

Sarıçam Kağıtlık Odun (M3)

0

30

1

1.600,00

1.440,00

17

Muhtelif

Göknar Kağıtlık Odun (M3)

2250

565,418

7

1.600,00

27.140,00

18

Muhtelif

Kayın Kağıtlık Odun (M3)

2393

778,664

14

1.700,00

39.713,00

19

Kaynarca RMP

Meşe Yarma ve İnce Sanayi Odunu

0

50

1

1.200,00

1.800,00

20

Kaynarca RMP

Kayın Yarma ve İnce Sanayi Odunu

0

24

1

1.300,00

936,00

21

Mengen RMP

Kayın Yarma ve İnce Sanayi Odunu

0

215

2

1.300,00

8.385,00

TOPLAM

12222

5217,29

82

48.000,00

357.701,00

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 82 adet parti yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre açık artırma usulü  ile satılacaktır.
2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır.
3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki (www.ogm.gov.tr)İHALELER bölümünde,İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde görülebilir.
4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların pey sürecekleripartiler için en az %3 oranında geçici teminatlarınıen geç ihale saatinekadar İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda 8 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40'i  ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli satışlarda  8 aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin  % 20’u  ile vergi, fon veharçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeliolarak yapılmasıdurumunda  12  (Oniki)  aya kadar vade süresi uygulanacaktır.
9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.
10-Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır.
11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süreverilmesi halinde aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır.
12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-%20) ile (+% 40)değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat yatırma veürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır.

#ilangovtr Basın No ILN01881274