Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken bunun 22 milyon 578 bin 378'ini çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2022 yılında %26,5 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörüldü.

Kocaeli nüfusunun %26,8'ini çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Kocaeli nüfusu 2 milyon 079 bin 072 kişi iken bunun 557 bin 533'ünü çocuklar oluşturdu.

Sakarya nüfusunun %24,8'ini çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Sakarya nüfusu 1 milyon 080 bin 080 kişi iken bunun 267 bin 529'ünü çocuklar oluşturdu.

Düzce nüfusunun %24,1'ini çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Düzce nüfusu 405 bin 131 kişi iken bunun 97 bin 820'sini çocuklar oluşturdu.

  Bolu nüfusunun %20,6'sını çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Bolu nüfusu 320 bin 824 kişi iken bunun 66 bin 088'ini çocuklar oluşturdu.

 Yalova nüfusunun %23,3'ünü çocuk

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yıl sonu itibarıyla, Yalova nüfusu 296 bin 333 kişi iken bunun 68 bin 953'ünü çocuklar oluşturdu.

 Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması %18,1 oldu. AB üye ülkeleri içerisinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, %23,6 ile İrlanda, %21,3 ile Fransa, %21,0 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, %15,6 ile İtalya, %15,8 ile Portekiz, %15,9 ile Malta oldu. Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,5 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, ADNKS sonuçlarına göre illerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, %44,9 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa ilini %41,4 ile Şırnak ve %39,3 ile Ağrı izledi.

Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Alparslan, kız ismi Zeynep oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Miraç; en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Asel ve Defne oldu. Doğan erkek bebeklerin 8 bin 332'sine Alparslan, 6 bin 370'ine Yusuf, 5 bin 43'üne Miraç, kız bebeklerin 8 bin 876'sına Zeynep, 6 bin 845'ine Asel, 6 bin 830'una ise Defne ismi verildi.

Türkiye'de 2022 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

Türkiye'de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %44,3 oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hanehalkı sayısı 26 milyon 75 bin 365 oldu. Hanelerin %44,3'ünde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Bu hanelerin illere göre dağılımı incelendiğinde, 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin %70,3 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu ilin %29,0 ile Tunceli olduğu görüldü.

En az bir çocuk bulunan hanelerin %18,9'unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %15,4'ünde iki çocuk, %6,5'inde üç çocuk, %2,2'sinde dört çocuk, %1,3'ünde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Kocaeli'de 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %49,1 oldu

Kocaeli ilinde ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hanehalkı sayısı 626 bin 191 oldu. Hanelerin %49,1'inde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Kocaeli ilinde En az bir çocuk bulunan hanelerin %21,9'unda 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %18,6'sında iki çocuk, %6,5'inde üç çocuk, %1,6'sında dört çocuk, %0,6'sında ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Sakarya 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %44,8 oldu

Sakarya ilinde ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hanehalkı sayısı 324 bin 722 oldu. Hanelerin %44,8'inde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Sakarya ilinde En az bir çocuk bulunan hanelerin %19,7'sinde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %16,7'sinde iki çocuk, %6,2'sinde üç çocuk, %1,5'inde dört çocuk, %0,7'sinde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Düzce 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %43,2 oldu

Düzce ilinde ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hanehalkı sayısı 124 bin 603 oldu. Hanelerin %43,2'sinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Düzce ilinde En az bir çocuk bulunan hanelerin %19,3'ünde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %15,9'unda iki çocuk, %5,9'unda üç çocuk, %1,4'ünde dört çocuk, %0,6'sında ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Bolu 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %36,2 oldu

Bolu ilinde ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hanehalkı sayısı 106 bin 520 oldu. Hanelerin %36,2'sinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Bolu ilinde En az bir çocuk bulunan hanelerin %17,5'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %13,8'inde iki çocuk, %3,8'inde üç çocuk, %0,8'inde dört çocuk, %0,3'ünde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Yalova 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı %38,2 oldu

Yalova ilinde ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında toplam hanehalkı sayısı 98 bin 190 oldu. Hanelerin %38,2'sinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü. Yalova ilinde En az bir çocuk bulunan hanelerin %17,7'sinde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %13,2'sinde iki çocuk, %5,0'inde üç çocuk, %1,5'inde dört çocuk, %0,7'sinde ise beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.

Konsantre olmada zorluk yaşayan 5-17 yaş grubundaki çocukların oranı %1,4 oldu

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre ilgili işlev alanında çok zorlanan veya hiç yapamayan çocuklar incelendiğinde, anneleri/temel bakım verenleri tarafından görmede zorluk yaşadığı belirtilen 5-17 yaş grubundaki çocukların oranının %1,0, duymada zorluk yaşadığı belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranının %0,2, yürümede zorluk yaşadığı belirtilen çocukların oranının %1,1, kendi öz bakımını yapmada zorluk yaşadığı belirtilen çocukların oranının ise %0,9 olduğu görüldü.

Anneleri/temel bakım verenleri tarafından iletişim kurmada zorluk yaşadığı belirtilen 5-17 yaş grubundaki çocukların oranının %0,8, öğrenmede zorluk yaşadığı belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranının %1,5, hatırlamada zorluk yaşadığı belirtilen çocukların oranının %1,1, konsantre olmada zorluk yaşadığı belirtilen çocukların oranının ise %1,4 olduğu görüldü.Değişikliği kabul etmede zorluk yaşadığı belirtilen çocukların oranı %2,1, davranış kontrolünü sağlamada zorluk yaşayan çocukların oranı %1,6, arkadaş edinmede zorluk yaşayan çocukların oranı ise %2,1 oldu.

Anneleri/temel bakım verenleri tarafından her gün kaygı yaşadığı belirtilen 5-17 yaş grubundaki çocukların oranı %7,3 iken her gün depresyonda hissettiği belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranı ise %4,7 oldu.

 Okul derslerinin baskısı altında hisseden 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %13,4 oldu

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre anneleri/temel bakım verenleri tarafından okul derslerinin baskısı altında hissettiği belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %13,4 oldu. Okul derslerinin baskısı altında hissettiği belirtilen 6-17 yaş grubundaki erkek çocukların oranı %12,7 iken aynı yaş grubundaki kız çocukların oranı ise %14,1 oldu.

Çocukların okul derslerinin baskısı altında hissetme oranının %14,3 ile en yüksek 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü. Okul derslerinin baskısı altında hissettiği belirtilen 6-9 yaş grubundaki çocukların oranının %12,1, 10-12 yaş grubundaki çocukların oranının %14,0, 13-14 yaş grubundaki çocukların oranının ise %13,8 olduğu görüldü.

Diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğrayan 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %13,8 oldu

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre anneleri/temel bakım verenleri tarafından ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kaldığı belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %13,8 oldu.

Anneleri/temel bakım verenleri tarafından ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından dalga geçildiği belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı %7,7 iken ayda en az birkaç kez diğer çocuklar tarafından kasıtlı olarak dışlandığı belirtilen aynı yaş grubundaki çocukların oranı %7,2 oldu.

 Okulda kendini dışlanmış hissettiğini belirten 13-17 yaş grubu çocukların oranı %6,8 oldu 

Türkiye çocuk araştırması sonuçlarına göre okulda kolayca arkadaş edinebildiğini belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %73,2 iken kendini okula ait hisseden aynı yaş grubundaki çocukların oranı %72,4 oldu. Diğer öğrencilerin kendini seviyor gibi göründüğünü belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %55,6, okulda kendini garip ve yabancı hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %8,8, okulda kendini dışlanmış hisseden çocukların oranı ve okulda kendini yalnız hissettiğini belirten çocukların oranı ve %6,8 oldu.

Sınava iyi hazırlanmış olsa bile kendini çok endişeli hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı %50,5 oldu. Bu oran aynı yaş grubu erkek çocuklarda %43,9 iken kız çocuklarda %57,6 oldu. 

Resmi kız çocuk evlilikleri azaldı

Evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %7,3 iken bu oran 2022 yılında %2,0'ye düştü. Diğer taraftan, aynı yaş grubunda olan erkek çocukların resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2002 yılında %0,5 iken bu oran 2022 yılında %0,1 oldu.

İZZET BAYSAL VAKFI’NIN MÜTEVELLİ HEYETİ BELLİ OLDU İZZET BAYSAL VAKFI’NIN MÜTEVELLİ HEYETİ BELLİ OLDU

Babası vefat etmiş çocukların sayısı 266 bin 532 oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında 22 milyon 578 bin 378 çocuk nüfusun içerisinde babası vefat etmiş çocuk sayısının 266 bin 532, annesi vefat etmiş çocuk sayısının 81 bin 420, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 219 olduğu görüldü.

Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 9 bin 11 oldu

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre 2022 yılında Türkiye genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısının 14 bin 141 olduğu görüldü. Mevcut koruyucu aile sayısı 7 bin 439, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 9 bin 11 oldu. Evlat edindirilen çocuk sayısı 2022 yılında 556 oldu.

Çocuklar en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

 Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında 1-17 yaş grubunda en fazla çocuk ölümleri, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleşti. Söz konusu nedenle hayatını kaybeden, 1-17 yaş grubundaki çocuk ölüm sayısı 2021 yılında bin 313 oldu. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları nedeniyle 893 çocuk, iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle 669 çocuk, dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle 429 çocuk hayatını kaybetti.

HABER: Havva AKÇA