BOLU İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

( İhale İlanı )

 

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Özel İdare İş Merkezinde boş bulunan 1B/04 nosunda kayıtlı 20.33 m²’.lik dükkânın aylık 1.500,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 540,00 TL.’dir,

2- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Özel İdare İş Merkezinde boş bulunan 1B/09 nosunda kayıtlı 24.90 m²’.lik dükkânın aylık 1.600,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 576,00 TL.’dir,

3- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Özel İdare İş Merkezinde boş bulunan 1B/10 nosunda kayıtlı 25.64 m²’.lik dükkânın aylık 1.700,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 612,00 TL.’dir,

4- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Özel İdare İş Merkezinde boş bulunan 1B/12 nosunda kayıtlı 20.90 m²’.lik dükkânın aylık 1.600,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş)  yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 576,00 TL.’dir,

5- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Karacasu Beldesi Yöresel Ürünler Çarşısında boş bulunan 02 kapı nosunda kayıtlı 12,00 m²’.lik dükkânın aylık 900,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş)  yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 324,00 TL.’dir,

6- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Karacasu Beldesi Yöresel Ürünler Çarşısında boş bulunan 03 kapı nosunda kayıtlı 12,00 m²’.lik dükkânın aylık 900,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş)  yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 324,00 TL.’dir,

7- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Karacasu Beldesi Yöresel Ürünler Çarşısında boş bulunan 05 kapı nosunda kayıtlı 12,00 m²’.lik dükkânın aylık 900,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş)  yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 324,00 TL.’dir,

8- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Karacasu Beldesi Yöresel Ürünler Çarşısında boş bulunan 06 kapı nosunda kayıtlı 12,00 m²’.lik dükkânın aylık 900,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş)  yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 324,00 TL.’dir,

9- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Karacasu Beldesi Yöresel Ürünler Çarşısında boş bulunan 07 kapı nosunda kayıtlı 12,00 m²’.lik dükkânın aylık 900,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş)  yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 324,00 TL.’dir,

10- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Karacasu Beldesi Yöresel Ürünler Çarşısında boş bulunan 08 kapı nosunda kayıtlı 12,00 m²’.lik dükkânın aylık 900,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş)  yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 324,00 TL.’dir,

11- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Karacasu Beldesi Yöresel Ürünler Çarşısında boş bulunan 10 kapı nosunda kayıtlı 12,00 m²’.lik dükkânın aylık 900,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş)  yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 324,00 TL.’dir,

12- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Karacasu Beldesi Yöresel Ürünler Çarşısında boş bulunan 12 kapı nosunda kayıtlı 12,00 m²’.lik dükkânın aylık 900,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden 5 (beş)  yıl süre ile kiraya verilecek olup geçici teminatı 324,00 TL.’dir,

13- İlimiz Merkez İlçe, Akçaalan köyü sınırları içerisinde bulunan, Q=1,60 lt/sn. debilik Aksu memba kaynak suyunun, Q: 0,15 lt/sn. debillik kısmını kullanma suyu olarak, 3 (üç) yıl süre ile yıllık KDV hariç 40.000,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 1.200,00TL.’dir,

14-İlimiz Merkez İlçe, Akçaalan köyü sınırları içerisinde bulunan, Aksu membaından akan Q=1,60 lt/sn. debilik Aksu memba kaynak suyunun, Q: 0,15 lt/sn. debillik kısmının kullanma suyu amaçlı olarak, 5 (beş) yıl süre ile yıllık KDV hariç 40.000,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 1.200,00TL.’dir,

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle 16.04.2024 Salı günü saat 14.00’de ve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

15-İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatler içerisinde görülebilir.

16-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Özel İdaresi adına alacakları geçiciteminat makbuzu veya banka mektubu,

b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği ve Kanuni ikametgâh belgesini,

c) Tüzel Kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek Teşekkülünden 2024 yılı içerisinde alınmış sicil belgesini,

d) İhaleye vekâleten veya Tüzel Kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,

e) Tebligat için adres beyan belgesini,

f)İhaleye girecek olan Tüzel veya gerçek kişilerin, (13. ve 14. maddedeki ihaleler hariç) İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları idareye borcu olmadığına dair belgeyi vermeleri gerekmektedir.

17-İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

18-Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan Olunur. 

#ilangovtr Basın No ILN02006672